Současně přibudou v pravé části obou šaten nové elektronické zámky ovládané čipem. Každý návštěvník bude mít nad rámec ceny základního vstupného a zálohy ve výši 50 korun na čip nebo klíček, připočtených deset minut na převlečení. V případě, že plavec či plavkyně překročí uhrazenou dobu pobytu, včetně intervalu na přestrojení, pokladní si strhne ze zálohy korunu za každou minutu navíc.

„Žádáme naše návštěvníky o shovívavost a trpělivost při náběhu nově zaváděného systému, který, jak věříme, přinese další posun ve zkvalitňování poskytovaných služeb,“ vzkazuje kolektiv plaveckého bazénu.