Připravovaná stálá expozice papírových modelů je obrovskou výzvou pro všechny modeláře, jelikož se bude jednat o první muzeum ve světě svého druhu. Muzea papírových modelů sice existují, ale jsou to pouze firemní muzea, která představují jen produkty jednotlivých vydavatelů, případně jsou tematicky zaměřená.

Na přípravě expozice se budou podílet významní modeláři z celé České republiky, kteří nejenže přislíbili ochotně zapůjčit svá díla, ale navíc se chystají účastnit i případných soutěží či workshopů, jež by se měly v muzeu konat.

Místem Muzea papírových modelů bude bývalá školní jídelna středního odborného zemědělského učiliště. Právě tam před koncem loňského roku byly dokončeny hlavní stavební úpravy a v současné době probíhají další přípravné práce, aby poslední lednový víkend mohli přijet autoři a sběratelé papírových modelů na první brigádu. Prostory, v nichž se muzeum zabydlí, totiž nebyly původně stavěny pro výstavní expozice, a proto se musí upravit.