Přestože se od té doby mnohé změnilo a Československo se rozdělilo na Českou a Slovenskou republiku, připomínají si v předvečer Státního svátku v Teplicích nad Metují malou slavností, při níž starosta předává ocenění města těm, kdo se zasluhují o jeho rozvoj nebo šíření dobrého jména. Od 18 hodin v obřadní síni Městského úřadu budou oceněni:

- Petr Kopecký – za celoživotní přínos k rozvoji města, za dlouholetou práci kronikáře ve Zdoňově

- Ondřej Valchař – za tvůrčí počin, který přispěl k vzájemnému porozumění, za realizaci dokumentárního filmu „Kde domov můj“

- Spolek Radost – za každoroční organizaci turistického pochodu Teplicko-adršpašská 33

Starosta Josef Bitnar také ocení žáka Ondřeje Théra za příkladnou reprezentaci města v oblasti sportu - konkrétně za zisk titulu Mistra ČR ve své kategorii sjezdového lyžování.