Od pondělí do čtvrtka se v ulici U Zázvorky provádí inženýrskogeologický průzkum, který má pomoci při řešení problému se sesouváním svahu a praskání okolních budov. Pomocí čtyř průzkumných vrtů se zjišťuje únosnost a vlastnosti jednotlivých vrstev podkladu vozovky. „Odebrané vzorky poputují do laboratoře a podle těchto výsledků se bude poté navrhovat řešení současné situace,“ sdělila památkářka Radka Škaldová. V příštím týdnu se bude na místě provádět ještě také geofyzikální a seizmické měření. Podle výsledků bude projektantem zpracována studie, která má řešit vzniklý havarijní stav komunikace.

Kvůli prováděným průzkumným pracím je průjezd vozidel po komunikaci i průchod pro pěší omezen, ale stále zachován. „Důležité především je, aby lidé dodržovali pravidla, která jsou pro průjezd kolem věže Zázvorky stanovena,“ dodala Škaldová.   (ery)