„Původní záměr vybudovat v areálu sokolovny v obci vyhlídkovou rozhlednu ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Branka pochází už z roku 2008. Po dvou neúspěšných žádostech o dotaci z programů Evropské unie uspěla ta třetí, z přeshraniční spolupráce v rámci projektu Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis," uvedl žernovský starosta Libor Mojžíš.

Celkové náklady projektu na výstavbu činí necelých 2, 65 milionu korun, obec stála stavba 250 tisíc z letošního rozpočtu, v minulosti zaplatila ještě projekční práce.

Slavnostní otevření rozhledny se koná v neděli od 14:00. Rozhledně Žernov požehná náchodský děkan Boguslaw Partyka, zahraje Swing sextet, TT band rock a v případě vhodného počasí je na programu ukázka průmyslového lezení a překvapení z oblak. Program vyvrcholí adventním koncertem uskupení Two voices v kapli Panny Marie Sněžné od 15:30 hodin.