Co říkáte na rozhodnutí soudu, že referendum se má konat?
Plně se ztotožňujeme s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu i Krajského soudu, a to i s odůvodněním rozsudků. Institut místního referenda jako nástroje přímé demokracie je nutné využít zvláště v případech, kdy vedení obce nemá zájem z různých důvodů vyjít vstříc požadavkům občanů.

Požadujete konání referenda spojit s nějakými konkrétními volbami?
Termín voleb je určen soudem spolu s nejbližšími volbami do městského zastupitelstva (předpokládá se v roce 2018). Souběh s těmito volbami komunálními byl na náš původní návrh, neboť se jedná výsostně o místní problém a volební strany ve svých volebních programech představí svou podporu nebo nepodporu myšlence obchvatu. Soud náš požadavek podpořil. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý cíl, není ztráta tří let rozhodující. Město má nyní více času připravit studii obchvatu, která by občanům pomohla v jejich rozhodování o budoucí trase tranzitní dopravy.

Kolik lidí podepsalo dříve petici za obchvat a za referendum?
Celkově podpořilo svým podpisem petici či návrh na referendum „Za obchvat Nového Města nad Metují" přes 2 200 občanů města, tj. téměř třetina voličů.

Proč vlastně požadujete referendum?
Občané intenzivně projevovali svůj nesouhlas s přípravou územního plánu bez možnosti budoucího obchvatu. Zplnomocnili své zástupce veřejnosti prosazující územní rezervu pro obchvat. Byly podány stovky připomínek k územnímu plánu na téma proti přeložce I/14 středem města a za obchvat. Orgány města zůstaly k těmto aktivitám hluché. Jako jediný institut zavazující obec plnit vůli občanů je místní referendum, a proto byl přes odpor radnice soudní cestou prosazen.

Požadujete posouzení či přípravu jiné trasy, jakéhosi obchvatu. Je to reálné, když Nahořany odmítají trasu pustit na svůj katastr?
Nesouhlas obce Nahořany je jedna z desinformací, které jsou šířeny. Obec Nahořany zásadně nesouhlasí s trasou komunikace navrženou v dokumentu zvaném Brána k sousedům, která by měla vést od jihu z černčického katastru přes regionální biocentrum údolí Metuje a nejúrodnější pole podél Nahořan. Trasa obchvatu podle referenda by míjela zemědělské objekty v Krčíně a přímo by navazovala na krajem plánovaný obchvat Nahořan v trase dnešní komunikace k Rozkoši, přičemž by se katastru Nahořan krátce dotýkala při nájezdu na stávající silnici. Při nesouhlasu obce by bylo možné vést obchvat pouze po území N.Města n.Metují. K námi navrhované trase se obec Nahořany ani nemohla vyjádřit, neboť nebyla oslovena. Podle neoficiálních jednání je naše trasa Nahořanami akceptovatelná.

Proč iniciativa za obchvat a proti tzv. přeložce nepřišla dříve, než se začalo intenzivněji pracovat na novém územním plánu a trasa přeložky a územní řízení jsou známy už řadu let?
Přeložka I/14 je postavena na napojení tranzitu na dálnici do Polska přes Náchod. To už neplatí a zcela logicky by se měl odvést tranzit k aktuální trase dálnice. Iniciativa vznikla v létě roku 2012 poté, co myšlenku vedení tranzitní dopravy od Spů směrem dálničnímu přivaděči do České Skalice navrhla studie Krajského úřadu „Brána k sousedům". Pokusili jsme se jednat s tehdejším vedením města a navrhli reálnou trasu obchvatu. Výsledkem bylo přísné utajování návrhu územního plánu a odmítnutí jakéhokoliv obchvatu. Nový stavební zákon platný od roku 2013 přinutil zpracovatele návrh zveřejnit a provést veřejné projednání. Vedení města však jakékoliv připomínky a námitky týkající se přeložky či obchvatu dosud odmítá a setrvává na svém původním návrhu umístit v trase obchvatu stavební pozemky. Pokud vyloučíme spekulaci s navýšením výkupní ceny pozemků, definitivně by se do budoucna uzavřela reálná možnost obchvatu. 

Čtěte také: Soudy nařídily referendum. Bude se konat s volbami v roce 2018