Od 1. ledna 2022 tak dochází ke zvýšení ceny pitné vody o 2,05 Kč/m3 a cena odpadní vody stoupne o 1,90 Kč/m3. Celkem dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,95 Kč/m3 (včetně DPH). Vodné a stočné pro příští rok bude činit 88,77 Kč/m3. Za posledních pět let se tak částka m3 za vodné a stočné m3 u VaK Náchod zvedl o 12,56 koruny.

"Mezi hlavní faktory působící na vývoj ceny je nutné zmínit zejména nárůst cen energií, materiálu a stavebních prací. Cena odpadní vody se řídí finanční analýzou, která predikuje povinný vývoj stočného," vysvětluje předseda představenstva Dušan Tér. "Podmínky vyplývají z pravidel stanovených Státním fondem životního prostředí z důvodu poskytnuté dotace, kterou naše společnost získala na rekonstrukci ČOV Náchod, vybudování kanalizace ve Zbečníku a v Teplicích nad Metují," dodává.

V roce 2022 bude Vak Náchod pokračovat v realizaci významných vodohospodářských projektů, podporovaných programy SFŽP a MZe, zaměřených na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění odpadních vod. "Jedná se o rekonstrukci páteřní infrastruktury vodovodního přivaděče Vodárenské soustavy Východní Čechy, výstavbu nové splaškové kanalizace v Náchodě místní části Jizbice a doplnění technologického zařízení na čistírně odpadních vod v Náchodě," konkretizuje Dušan Tér s tím, že snahou společnosti je utvářet cenovou politiku tak, aby udržovala výši ceny pitné a odpadní vody pod celorepublikovým průměrem a zároveň byla schopna zajistit pro odběratele kvalitní dodávky pitné vody a odvod odpadních vod, bez poruch a odstávek.