Na webové stránce www.krabiceodbot.cz zaregistrujte, jakému dítěti dárek věnujete, a pěkně zabalený jej doneste do jednoho ze sběrných míst. Ta jsou například v Náchodě, České Skalici i Semonicích.

Zapojte do tvorby dárku i své děti, mohou darovat například nepoškozené ale již nepoužívané hračky či knížky. Dárek mohou děti také zabalit nebo napsat či nakreslit věnování.