A právě tato kombinace zaujala i reportéry České televize, kteří se již podruhé během dvou měsíců zaměřili na okolnosti koupě necelého půl druhého hektaru ladem ležících pozemků v Bělovsi a Malém Poříčí, jen pár metrů od budoucí přeložky II/303 Běloves - Malé Poříčí. Odvysílané reportáže ale považuje vedení města za neprofesionální a na první z nich už podala stížnost adresovanou Radě pro televizní a rozhlasové vysílání a Radě České televize.

„Reportáž svým účelovým pojetím poškozuje dobré jméno města a rozhodnutí zastupitelstva jako celku. Navíc postup při pořizování reportáže byl neetický, protože divákovi nenabízel objektivní náhled na celou věc, aby si názor utvořil sám," říká tisková mluvčí města Nina Adlof.

Nic jsem neukradl, nic jsem neudělal

Je 12. února 2024 a v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka končí zasedání náchodského zastupitelstva. Reportéři České televize ukazují náchodskému starostovi dokumenty, podle nichž měl být Petr Šťovíček, advokát pracující pro náchodskou radnici, zároveň akcionářem firmy Statek Velká Chuchle, od níž měl právě Náchod koupit pozemek na okraji města. Pro starostu to byla podle jeho výrazu nepříjemná novinka.

Město Náchod nakoupilo pozemky pro svůj další rozvoj.
Náchod si nechtěl nechat vyfouknout pozemek a prodejce vydělal přes 20 milionů

„Slyším to poprvé, nevěděl jsem o tom. Kdybych to věděl, tak bych se ho na to zeptal a nesouhlasil s tím, aby v této věci město zastupoval," reagoval ještě poměrně klidně Jan Birke na otázky reportérů týkajících se koupě pozemku, na němž Statek Velká Chuchle prodejem vydělal přes 20 milionů korun.

Z dalších dotazů už ale viditelně cítil útok na svoji osobu, otočil se a od redaktorů odešel. Následovala ještě jedna slovní přestřelka s reportérkou a pak už kamera zachytila rozhořčený starostův monolog, v němž zaznělo i pár ostřejších výrazů. „Děláte akorát z lidí zloděje, nic jinýho. Včetně mě. Nic jsem neukradl, nic jsem neudělal," opustil viditelně rozčilený jednací síň.

Starosta: „Má reakce byla emočně vypjatá"

O týden později už na celou záležitost reaguje Jan Birke klidněji. „Za mě osobně přiznávám, že má reakce v důsledku průběhu natáčení po jednání zastupitelstva města byla emočně vypjatá. Kdo podobnou situaci někdy zažil, asi nebyl až tak překvapen," vrací se Jan Birke k okamžiku, kdy debata s reportéry z České televize vyústila ve výbuch emocí. „Vím, že při nákupu pozemků v Bělovsi nebyl porušen žádný zákon a navíc Náchod je dnes vlastníkem velmi lukrativních pozemků, které využijeme pro další rozvoj města," říká starosta, který společně se svými kolegy z vedení města zadal celou věc k prověření.

„To bude práce především pro nezávislé právní odborníky. Pokud se prokáže jakákoliv nepravost, vyvodíme z toho jasné důsledky. Osobně věřím, že nikoli, ale to už musí říci jiní. Tak to pro mě osobně a pro mé kolegy dává smysl," říká Jan Birke, pro nějž je podle jeho slov dobré jméno města něčím, za co stojí se důrazně postavit navzdory domnělým obviněním a konstrukcím.

Uznání chyby nezaznělo, opozice bude chtít vysvětlení

Opozice, která už před samotnou koupí vnímala zapojení Petr Šťovíčka do celé transakce jako problematické, se asi jen s podáním stížnosti na formu zpracování reportáží nespokojí.

„Jsme si vědomi naší politické zodpovědnosti, a určitě vzniklou situaci, kterou považujeme za závažnou, chceme řešit," říká opoziční zastupitel Michal Kudrnáč, který téma okolností koupě dotyčného pozemku na posledním zastupitelstvu otevíral. „Jako opozice se k tomu chceme sejít, probereme veškeré informace, které máme k dispozici, vyhodnotíme je a shodneme se na dalším postupu. Těch variant, jak se k celé záležitosti postavit, je ve hře více," uvedl bez bližšího upřesnění Michal Kudrnáč, podle nějž minimálně uznání pochybení by mělo zaznít.

„Očekával bych uznání chyby, ale to jsem zatím vůbec nezaznamenal," dodává opoziční zastupitel, který jako nejzávažnější informaci považuje, že advokát Šťovíček v podstatě „kopal" za obě strany. „Když to zjednoduším, tak jako akcionář firmy, která pozemek prodávala a na jeho prodeji velmi, velmi vydělala, vyjednával jako kupující za město v podstatě sám se sebou," připomíná Michal Kudrnáč, který za velmi závažné považuje i to, že na toto riziko opozice upozorňovala ještě před samotným prodejem pozemků.

„Chtěli jsme, aby město úlohu pana Šťovíčka přehodnotilo. Myslím si, že vedení města to strašně podcenilo a zdaleka nepodniklo takové kroky k tomu, aby se vzniklé situaci zamezilo, " říká Michal Kudrnáč, který byl přesto jedním z 22 zastupitelů, který navzdory pochybnostem a nejasnostem vloni v srpnu koupi pozemku podpořil. „Tehdy jsme samozřejmě neměli k dispozici informace, že pan doktor Šťovíček je akcionář prodávající firmy."

Kdybych to byl tušil, tak bych do toho nešel. Výměna manželek Marianu Farkašovi zasáhla do života víc, než by si kdy před tím dokázal představit.
Na dávkách 27 tisíc? Výměna manželek nadzvedla Broumov, přišel i drsný anonym

To, že by v celém obchodu byl na straně společnosti Statek Velká Chuchle nějak aktivní, Petr Šťovíček odmítl už před tím, než transakci schválil zastupitelé. „Neúčastním se, ani jsem se nikdy nijak neúčastnil obchodního vyjednávání o koupi těchto pozemků a vystupuji v této věci výhradně jako právní zástupce Města Náchoda, a tedy ani právní služby společnosti Statek Velká Chuchle, a.s. ve věci tohoto prodeje neposkytuji ani jsem neposkytoval," ujišťoval tehdy starostu Petr Šťovíček.

Radnice si stěžuje na neobjektivitu a spekulace redaktorů

Radnice se začala bránit právní cestou už proti formě zpracování lednové reportáže v České televizi. „Město Náchod podalo stížnost adresovanou Radě pro rozhlasové a televizní vysílání v reakci na odvysílání reportáže České televize v pořadu Reportéři ČT z 15. ledna 2024, která vyvolala vážné obavy ohledně objektivity a vyváženosti zpravodajství. Ve své stížnosti město upozornilo na neobjektivní, nevyvážené a nekorektní postupy redaktorů, kteří formou spekulací a nedůsledně ověřených informací vědomě poškodili dobré jméno města," shrnuje obsah rozsáhlé stížnosti mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Ilustrační foto
Známe základní školy na Náchodsku, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Podle vedení města v reportáži, i v jejím pokračování z 19. února 2024 nebyly dodrženy standardy profesionální žurnalistiky a namísto toho se redaktoři zaměřili na „senzacionalismus" a nepodložená tvrzení, která „…divákovi neumožňují vyvážený pohled a možnost vytvořit si objektivní názor na předmětný majetkoprávní úkon…".

Šťovíček ve spolupráci s radnicí pokračuje

Navzdory nepříznivému světlu, který kvůli okolnostem nákupu pozemku na vedení města dopadá, spolupráce mezi advokátní kancelář Šťovíček : Šťovíček a Městem Náchod pokračuje ve dvou kauzách - ve věci ochranných známek minerálky Ida a v problematice „nevypověditelné smlouvy“ na umístění fotovoltaického zařízení na střechách základních škol, kde se město Náchod dostává do velmi složité situace. „Obě tyto kauzy jsou momentálně natolik ,živé´ a jejich průběhu by změna právního zastoupení města Náchoda neprospěla," sdělil zastupitelům starosta Jan Birke.

Jak to vidí politolog?

Názor politologa Provozně ekonomické fakulty ČZU Milana Školníka:

- V komunální politice platí snad ještě více než v té nejvyšší, že se při rozhodování nevyhnete nějaké vazbě někoho na někoho.

- Co se týče politické odpovědnosti, tak je teď na tahu opozice, aby se jí chopila. Uvidí se jaký bude její další postup. Pokud shledá, že se jedná opravdu o závažnou záležitost, tak může navrhnout i odvolání starosty. Aby ale bylo úspěšné, tak by koalice musela být rozdrolena, což asi nehrozí.

- Jde spíš o to, zda si starosta dokáže obhájit, jak to či ono bylo pro město přínosné. V Náchodě je Jan Birke hegemonem už několikáté volební období a v podstatě tam není nějaká silná opozice, která by se mu dokázala postavit - ať už před volbami nebo v průběhu volebního období.

- Ve hře je více variant, jak tato kauza může skončit. Starosta by mohl udělat třeba i politické gesto, že by nechal sám hlasovat o své důvěře. Nepředpokládám, ale, že by se to stalo. Jan Birke je typ politika, který svůj mandát bude chtít dotáhnout do konce, protože nebude chtít odejít od rozdělané práce

- Opozice by nyní měla být na koni už jenom proto, že na podezřelé okolnosti upozorňovala. Teď je na vedení města, aby krok po kroku prošlo celou záležitost a podalo opozici a veřejnosti podrobný rozbor celé situace.

- Jan Birke je v Náchodě natolik silný fenomén s dlouhodobými výsledky, že by měl i tuto pro něj velice nepříjemnou kauzu ustát. Pokud je politik srozumitelný, je dobrý manažer a jsou za ním viditelné výsledky, tak mu je volič ochotný i leccos prominout.