Jak sdělila ředitelka Blažena Baštová, pro tento svátek se rozhodli proto, aby byly osloveny celé rodiny, které se průběžně o svého potomka starají. Školka tak upustila od besídky ke Dni matek, která je věnovaná pouze maminkám.

V úterý odpoledne se tak na dvoře školky sešli kromě dětí i pozvané maminky, tatínkové, babičky a dědečkové, aby se seznámili s prostředím, které jejich ratolest navštěvuje.

Na úvod všem, kteří se na tuto akci dostavili, zazpívaly děti několik písniček a představily tím činnost zdejšího pěveckého sborečku „Poříčský Beránek".

Potom byli všichni pozváni do budovy školky, kde bylo připraveno šest pracovních stanovišť, na kterých byly představeny ukázky rukodělných prací, které si mohli rodiče za pomoci dětí na vlastní kůži vyzkoušet.

A tak se pod jejich rukama rodily výrobky ze sena, plastelíny, keramické hlíny, drátků, papírových ruliček vyrobených z letáků… Velký zájem byl také o zdobení perníčků, které na tuto příležitost upekly děti za pomoci svých učitelek. Perníčky si bylo možné odnést domů a nebo je na místě u kávy zkonzumovat.

Celá akce měla u rodinných příslušníků velký ohlas a všem, včetně dětí, se zábavné, tvořivé odpoledne velice líbilo, což potěšilo celý personál školky, který se podílel na přípravách.

Jiří Mach