Zhotovitelem prací v objemu 1,3 milionu korun, které budou probíhat do července, je machovský arborista Jakub Hrůša. "Vlastním pracím předcházela pasportizace a zhodnocení stavu jednotlivých stromů. Celkem bylo zhodnoceno 63 stromů, mezi nimiž jsou i čtyři vzácné metasekvoje čínské, nejvíce zastoupené jsou pak javory a nechybí např. břízy, duby, smrky, jasany, olše a další," uvedla mluvčí radnice Nina Adlof.

Plánované zásahy řeší jednak pokácení nebezpečných a hynoucích stromů, ale také zdravotní nebo bezpečnostní ošetření stromů ostatních. Na místě pokácených stromů, jejichž stav byl vyhodnocen jako kritický, bude provedena náhradní výsadba. Vysázeny budou čtyři břízy bělokoré, jeden javor mléčný a jasan ztepilý s obvodem kmene 12-14 centimetrů.

„Souběžně s revitalizací se začíná zpracovávat projektová dokumentace na obnovu parku, včetně osvětlení, cestní sítě, mobiliáře aby už letos mohla být tato II. etapa zahájena a park se podařilo co nejdříve zpřístupnit veřejnosti,“ uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka.

„V průběhu letošního roku zahájíme také práce na studii lázeňských pavilonů včetně rekonstrukce stávajících budov. Tato investice by mohla být zahájena již v příštím roce,“ upřesnil další záměry starosta Jan Birke.

Město Náchod usiluje i o obnovu prameníku Jakub včetně využívání minerální vody IDA. "Areál Starých lázní chceme co nejdříve zpřístupnit, aby začal sloužit místním obyvatelům a návštěvníkům města a vytvořil tak rekreační lázeňskou osu společně s Malými lázněmi a lázeňským parkem v sousední Kudově Zdrój," doplnila pro upřesnění Nina Adlof.