V nově opravené budově je kromě obecního úřadu, restaurace a knihovny i několik víceúčelových prostorů, což rozšíří možnost pořádání kulturních akcí v obci.

Krátce po poledni se ve společenském sále začali scházet pozvaní hosté, které přivítal starosta Josef Král a v krátkosti nastínil jaký byl vývoj osudu této budovy, než její aktuální vzhled dospěl do současného finále.

„O rekonstrukci se začalo uvažovat již v devadesátých letech minulého století, kdy v objektu skončil provoz kina a budova byla značně zchátralá. V roce 2003 rozhodlo zastupitelstvo o přípravných pracích na případné rekonstrukci, která se stala součástí strategie rozvoje obce,“ vrátil se starosta v ohlédnutío několik let zpátky.

Rozhodnuto též bylo, že v budově bude sál kina přeměněn na víceúčelový sál, zůstane zde knihovna, restaurace a poštovní úřad. „Do patra se vrátí obecní úřad, který sem historicky patří. A podkrovní místnosti budou sloužit místním spolkům a organizacím,“ prozradil příchozím další možnosti využití.

Obecní dům prošel celkovou rekonstrukcí

V letech 2007 – 2008 byla vypracována projektová dokumentace a zastupitelstvo rozhodlo, že se pokusí o získání finanční dotace z Evropských fondů. První žádost v roce 2008 byla ovšem neúspěšná. Vylepšená žádost podaná v roce 2009 již měla úspěch a obci byly přiděleny dotace z regionálního operačního programu pro rozvoj venkova.

„V červenci 2009 tak mohla dodavatelská firma, která vzešla z výběrového řízení, zahájit stavební práce. Po celou dobu na stavbě panoval čilý ruch a již dlouho před předáním bylo jisté, že termín předání nebude ohrožen,“ pokračoval k rekonstrukci starosta Josef Král, a dodal, že celkové náklady rekonstrukce činily zhruba 57,6 miliónu korun, z čehož dotace EU byla 44,4 miliónu a ze státního rozpočtu bylo projektu přiděleno 3,9 miliónu. Zbývajících 9,3 miliónu činil podíl městyse, jenž si musel vzít úvěr, který se bude po další léta splácet. Bez těchto prostředků by ovšem nebylo v silách obce takto náročnou rekonstrukci provést. „Nově rekonstruovaný Obecní dům splnil sen několika generací a zastupitelstev po roce 1990. Občané městyse a okolí tak dostávají skoro pod stromeček tento víceúčelový dům, který bude sloužit jak jejich potřebám, tak i volnočasovým aktivitám,“ pronesl při slavnostním otevření starosta, jenž také doplnil, že restaurace, která nebyla součástí dotace se musí dovybavit nábytkem a s jejím otevřením se počítá na přelom roku.

Po hudební vložce, o kterou se postarali žáci ZUŠ Hronov přišlo na řadu slavnostní přestřižení pásky, kterého se ujali hejtman Lubomír Franc, starosta Josef Král a místostarostka Nataša Šancová.

Po oficiálním zahájení byli hosté pozváni k prohlídce objektu a k malému pohoštění na kterém se prezentovala hronovská Hotelová škola, která bude zároveň provozovatelem zdejší restaurace.

Následně byl celý objekt zpřístupněn široké veřejnosti, kde si každý mohl prohlédnout jak se zdárně podařilo tento dům zrekonstruovat. O prohlídku byl velký zájem a během chvíle byly všechny prostory zaplněny nejen místními obyvateli. Že se dílo podařilo, bylo slyšet z ohlasů návštěvníků, kteří si celý dům prošli od přízemí až do podkroví. Padlo ale i pár kritických připomínek, ale nikdo se nezavděčí všem.

Do společenského sálu byla též přemístěna výstava o historii létání na zdejším letišti a která zde nyní bude přístupná ke zhlédnutí. (Jiří Mach)