Převážná většina oceněných, kteří převzali vkusný grafický list, byla z Náchodska. Pořadatelé Akademických týdnů v Nové Městě nad Metují poděkovali za podporu činnosti firmě Nutricia Deva. Společnost pro záchranu Babiččina údolí zase Vratislavu Ulichovi z Vestce za jeho dobrovolnou práci. Díky sklidil i organizátor charitativních akcí David Novotný z Náchoda, jemuž děkovali zástupci Stacionáře NONA z Nového Města Nad Metují, firma Magic English a Jiří Jarkovský. Město česká Skalice ocenilo práci Ludmily Podolské, která přispívá k pěknému vzhledu města. Centrum rozvoje Česká Skalice zase děkovalo za materiální dar firmám Topenářství Turek, Agro CS a Jindřichu Bendovi, jenž se podílí na kulturních programech ve vile. Zdejší Sdružení přátel Jaroslava Foglara za pomoc při pořádání akcí poděkovalo Kristýně Slaninové z Lovosic a za finanční dar Knihkupectví Horová a Maur z Náchoda. Český svaz chovatelů ocenil práci Jaroslava Ošťádala z České Skalice, který založil kroužek mladých chovatelů. Děkovala i TJ Sokol firmě Platex, Společnost Boženy Němcové Skrblíkovu ráji a papírnictví (na snímku), Agentura pro rozvoj Broumovska podniku Veba, Jízdárna Litoboř firmě Vaněk Trutnov a SDH Zlíč firmě G&M Point. Na slavnosti děkovaly také neziskovky z Neratova, Červeného Kostelce, Lánova, Hradce Králové, Vrchlabí.

V kulturní části programu vystoupila ženská skupina Bossorky z Úpice.