„Máte můj respekt, obdiv a úctu. Být pedagogem není zaměstnání, ale poslání. Rád bych vám proto poděkoval za obětavý přístup, mnohdy nad rámec běžných povinností,“ řekl oceněným starosta Jan Birke.

Titul Náchodský pedagog roku 2019 obdržely: Jitka Dostálová z MŠ Havlíčkova, Marcela Klemmová ze ZŠ T. G. Masaryka, Iva Marešová ze ZŠ Komenského, Věra Rýdlová, vychovatelka ze ZŠ Plhov, Ivona Prokopová, vychovatelka ze ZŠ 1. Máje, Petra Výtvarová Krausová ze ZUŠ a Daria Sitko, pedagogická pracovnice SVČ Déčko.

Ocenění za dlouholetou práci ve školství převzala Andrea Vrabcová, učitelka MŠ Vančurova.