Chystá se také zaměření prostor věže a vyhotovení nové projektové dokumentace. „Na jaře příštího roku, až počasí dovolí, se přikročí k zajištění statiky lucerny, restaurování kamenosochařských prvků na ochozu a lucerně, tesařským pracím na střešní konstrukci a položení nové měděné krytiny," informovala správkyně depozitáře a zástupkyně vedoucího správy objektu Ilona Svobodová.

Přestože na zámku panuje zimní období, rozhodně se v něm nelení, ale připravuje se a zvelebuje na příští turistickou sezonu.