Příležitosti prodat nějaký svůj výrobek a udělat tím radost ostatním využilo pětadvacet prodejců, jejichž sortiment byl opravdu pestrý. Opět nechyběli ani lidoví řemeslníci, kteří pracovali dokonce v průběhu výstavy. Při práci bylo možné sledovat například řezbáře, který nabízel spoustu užitečných, ale i ozdobných drobností. Své umění předváděla též zručná košíkářka a na zakázku byla ochotná vyrobit vše, co je z proutí možné udělat.

Svůj koutek tu měl i Červený kříž, který už po patnácté výstavu pořádal. Ten vystavoval pomůcky vhodné k resuscitaci a první pomoci a zájemcům jeho členové zdarma změřili krevní tlak.