Ještě před rokem zdobila zdejší náves historicky významná, ale zchátralá dřevěná zvonička, která musela být zbourána.

Iniciátorem veřejné sbírky je zdejší komise místní samosprávy, která radě města předložila žádost o schválení veřejné sbírky. Radní souhlasili. Příspěvky od občanů by měly putovat do tří přenosných pokladniček.

„Pevně věříme, že občané Svinar, případně další spoluobčané se sbírky aktivně zúčastní a umožní tak obnovu této památky,“ uvedla předsedkyně svinarské komise místní samosprávy Alena Hamplová.

Z původní zvoničky zbyl pouze zvon, který je zatím chráněn. „Předpokládáme, že sbírka se uskuteční v průběhu září,“ dodává Hamplová.
Stavba zvoničky vyjde zhruba na sto tisíc korun. Pokud se podaří vybrat více peněz, použijí je Svinarští na dětské hřiště. (mv)