„Nové místo pro přecházení umožní cestujícím a obyvatelům příměstské části Malé Poříčí, kteří využívají nedalekou vlakovou zastávku, bezpečněji přejít frekventovanou komunikaci mezi Náchodem a Hronovem,“ upřesnil náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka.

Úprava komunikace a přilehlého prostranství si z městského rozpočtu vyžádala částku 841 tisíc korun.   (na)