„Je však mnoho důvodů a okolností, pro které k hnízdění nedojde, nebo je přerušeno. Jsou to především lidské aktivity, které od zahnízdění odrazují,“ upozorňuje na reálné nebezpečí Věra Plná ze Správy CHKO Broumovsko.


Na čelních místech lze jmenovat nebezpečí z vykradení hnízda s mláďaty, nebo dokonce s vajíčky, turistiku, horolezectví a činnost vlastníků a nájemců například při právě probíhajících lesních těžbách. „Je však také na místě konstatovat, že ukázněná turistika, ukázněné horolezectví a dodržování podmínek a nařízení ochránců přírody by ve většině případů nemuselo působit problémy,“ dodává Věra Plná.
Horolezci rušili


Díky mírné zimě zaznamenali ochranáři horolezecké aktivity v jarních měsících již velmi brzy. A to i přes skutečnost, že horolezectví v národních přírodních rezervacích v CHKO není povoleno před 1. květnem. „Kvůli neukázněným horolezcům tak byl vyrušen sokolí pár, který si hledal hnízdiště. S ohledem na potřeby sokola a jiných zvířat byla vydána, po dohodě s Českým horolezeckým svazem, výjimka Ministerstva životního prostředí, která povoluje horolezecké aktivity ve vymezených terénech v určitém obdobích,“ apelují ochranáři nejen na horolezce, ale i na širokou veřejnost, aby dodržovali podmínky výjimky a horolezeckou činnost prováděli v souladu s vydanou výjimkou. „Na území CHKO Broumovsko lze „horolezit“ před tímto datem na Ostaši a na Křížovém vrchu,“ doporučuje Věra Plná jiné lokality pro skálolezecké aktivity.