„Letošní ročník je početně slabší, v minulosti bývalo kolem 15 až 20 adeptů,“ prozradil nám místopředseda Okresního mysliveckého spolku a zároveň předseda kulturně propagační komise Zdeněk Zocher.

Myslivecká výchova, péče o zvěř, kynologie, myslivecké předpisy, lovecké střelectví, myslivecká teorie a způsoby lovu – to je sedm předmětů, z nichž musela osmice adeptů prokázat své znalosti. K udělení loveckého lístku museli „myslivečtí maturanti“ úspěšně projít ze všech předmětů. „Pokud v jednom předmětu nebude adept úspěšný, může ho po třech měsících opakovat. Když však neprojde ze dvou předmětů, musí celý kurz i se závěrečnou zkouškou opakovat znovu,“ seznámil nás s podmínkami získání loveckého lístku Zdeněk Zocher. Z osmi adeptů jich sedm prospělo (z toho jeden s vyznamenáním), a jeden zaváhal v loveckém střelectví, které si bude muset ještě jednou zopakovat.

Členská základna okresního mysliveckého spolku Náchod je sice podle slov Zdeňka Zochera stabilizovaná, ale věkový průměr jeho členů pomalu, ale jistě stoupá. Mladí se do myslivosti příliš nehrnou, mrzí Zdeňka Zochera. Pokud by však někdo chtěl rozšířit řady milovníků lesa, zvěře a přírody vůbec, tak má dveře dokořán. „Stačí se přihlásit na mysliveckém okresním spolku, kde od jednatelky Evy Pavlíkové dostanou žádost a po jejím vyplnění se mohou přihlásit do kurzu. Ten začíná koncem ledna a během sobot a nedělí po dobu dvou měsíců vstřebávají myslivecké znalosti z výše jmenovaných sedmi předmětů. Pak čeká adepty roční praxe v nějakém mysliveckém sdružení nebo honebním společenstvu a poté skládají závěrečnou zkoušku,“ vysvětlil Deníku Zdeněk Zocher, co je potřeba udělat na cestě do světa myslivosti.