Neschopenka „na požádání“?

Ředitel náchodského Úřadu práce si před pěti měsíci stěžoval na Ministerstvo práce a sociálních věcí na dlouhodobé problémy s jednáním a přístupem některých praktických lékařů z Náchodska. Ti podle názoru vyplívajícího z dostupných a přiložených dokladů, vystavují pracovní neschopnosti, zdravotní omezení a výměnné listy tak říkajíc „na požádání“ nezaměstnaných z evidence úřadu práce. „Tímto svým jednáním maří aktivity zaměstnanců úřadu práce o uplatnění uchazečů, v mnohých případech dokonce omlouvají neplnění povinností uchazečů o zaměstnání, které vyplývají ze zákona o zaměstnanosti,“ vadí Michalu Pejskarovi, který ministerstvo požádal o návrh možných nápravných opatření.

Lékaře stížnost pobouřila

Tato stížnost ale pobouřila některé praktické lékaře, v jejichž čele stojí předseda okresního Sdružení praktických lékařů v Náchodě Jan Bělobrádek. Ten sice chápe pohnutky ředitele ÚP, které ho k podání stížnosti vedly, ale protestuje proti způsobu, jakým Michal Pejskar v celé záležitosti jednal. „Vadí nám, že si dovoluje posuzovat a hodnotit lékařské postupy přičemž sám je nelékař. Na základě pochybných dat je ředitel ÚP schopen říct, že praktici podvádějí,“ rozčiluje se Jan Bělobrádek na postup ředitele PU Pejskara.

Jan Bělobrádek vidí problém v tom, že ředitel si ve většině případů nestěžuje na vystavování pracovních neschopnosti, ale na délku jejich trvání. „A to vůbec není záležitost praktických lékařů, na to je zřízena posudková služba Okresní správy sociálního zabezpečení, která toto kontroluje. Ty kontroly probíhají a žádné pochybení neprokázaly. Nevíme proto, proč si pan ředitel stěžuje na nás,“ diví se .

ÚP: Náznaky zneužití jsou časté

Podle slov Michala Pejskara Úřad práce v Náchodě dbá na plnění na svých zákonných rolí, včetně role efektivního využívaní státních prostředků. „Bohužel se ve své praxi často setkáváme se situacemi, které velmi naznačují zneužívání pracovních neschopností či potvrzení o zdravotním stavu. Proto jsme se rozhodli tuto situaci řešit a upozornit na problémy. Připravili jsme v první polovině roku přehled sporných pracovních neschopností, potvrzení a zdravotních omezení vystavených za poslední dobu. Výsledkem bylo cca 30 případů a celý materiál byl postoupen jako podnět k řešení na MPSV a informativně na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Bohužel dosud jsme nedostali žádnou odpověď o tom, jak je podnět řešen či zda bylo šetření odloženo,“ říká Michal Pejskar .

Pod začerněnými jmény jsou Romové?

Jan Bělobrádek včera uvedl, že stížnost se dominantně týká lékařů ze tří měst s významnou romskou komunitou – Broumov, Náchod a Josefov a uvádí, že až 80% všech případů jsou Romové. „Na přiložených neschopenkách byly sice začerněná jména i rodná čísla, ale někde nebyly začerněny úplně dokonale, takže jsem si toho všiml, tak jsem pátral a dospěl k těmto číslům,“ prozradil nám Jan Bělobrádek, a dodal, že zejména v Josefově byli „obviněni“ všichni lékaři.

Jako „nejotřesnější“ nařčení označil Jan Bělobrádek případ lékaře, který byl v podání stížnosti už osm měsíců mrtvý. „Tato skutečnost praktické lékaře mimořádně pobouřila, považují ji za nepřijatelné morální selhání státního úředníka. „Očekáváme omluvu a hlavně aby se ředitel ÚP omluvil rodině Karla Tesky, protože to byl nesmírně poctivý lékař, a jeho jméno si takové popotahování neslouží,“ říká Bělobrádek, podle jehož slov je takováto manipulace nechutná.

Na ombudsmana čekají obě strany

A co se bude dít dál? „Doufáme, že ombudsman rozsoudí, kde je pravda. Musí to rozhodnout někdo nezávislý, protože pokud by to posuzoval kdokoliv z Okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva práce a sociálních věcí, tak podrží ředitele Úřadu práce,“ je přesvědčen Jan Bělobrádek.

Z toho, že by se případem měl zabývat ombudsman, ale ředitel Úřadu práce rozhodně strach nemá. „Vítáme podnět ke kanceláři ombudsmana, který přispěje k vyřešení této neuspokojivé situace a jsme rádi, že se vše začalo veřejně řešit,“ říká Michal Pejskar.