Jedna ze stěžejních aktivit projektu, česko-polský jazykový kurz, proběhla 29. 11. – 1. 12. 2010 v krásných prostorách vzdělávacího střediska Vila Čerych v České Skalici. Na první část jazykového kurzu , který byl určen především pro představitele místních samospráv a zástupce přeshraničně podnikajících organizací, se přihlásilo 12 českých a 11 polských zájemců. Účastníci kurzu byli rozděleni do čtyř skupin podle pokročilosti. Pod vedením hlavní lektorky Markéty Sergejko, prováděli výuku další tři zkušení lektoři z Polska. Vyučovalo se podle učebnic „Hurra po polsku“ a „Česky, prosím“.
Studium bylo zpestřeno poslechem, zpěvem, konverzací a prací ve skupinách, s procvičováním slovní zásoby formou her. Výuka byla rozšířena dále o doprovodný program, jehož součástí byla i procházka Českou Skalicí s konverzací přímo v terénu. Druhá část jazykového kurzu se bude konat 7. – 9. února 2011, opět ve vzdělávacím středisku Vila Čerych. Proběhlá výuka byla hodnocena velice kladně a všichni se těší na její únorové pokračování. Po absolvování šestidenního kurzu, který zahrnuje 48 výukových hodin, obdrží účastníci osvědčení.

Přeshraniční projekt, který realizuje Centrum rozvoje Česká Skalice s polskými partnery má i další aktivity. V současnosti připravujeme tvorbu společného turistického produktu, který navazuje na úspěch lázeňských oplatek. Bude se jednat o další dobrotu - perníkovou postavičku z Babiččina údolí. Dále chystáme nový propagační materiál, který bude určen nejen pro turisty, ale i místní obyvatele. Součástí letáčku bude i odtrhávací soutěžní kupón pro sběr razítek. Po nasbírání tří razítek z partnerských měst (Česká Skalice, Bardo a Polanica Zdroj) bude odevzdaný kupónu zařazen do slosování o hodnotné ceny.

Jednou z dalších aktivit, kterou se projekt zabývá, je propagace kulturních, společenských a sportovních akcí odehrávajících se v partnerských městech. Informace o nich jsou k dispozici v informačních centrech a na webových stránkách všech tří partnerských měst.

Za Centrum rozvoje Česká Skalice Pavla Špačková, koordinátora přeshraničního projektu