Druhá stanice ještě zůstala uzavřená, ale včera, 19. října, byli poslední přeléčení pacienti propuštění do domácího ošetřování. „V případě potřeby hospitalizace pacienta s prokázanou virovou meningitidou, bude nemocný převezený na infekční oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V náchodské nemocnici by se mu udělala veškerá potřebná vyšetření k určení diagnózy," informovala za nemocnici Hana Voborníková. Dodala, že od soboty 22. října bude celé dětské oddělení v provozu ve standardním režimu. Porodnice se žádné omezení netýkalo, je stavebně i personálně oddělená.

Virová meningitida se začala ve větší míře objevovat zhruba od poloviny září, od té doby onemocnělo okolo osmi desítek lidí, převážně dětí.