Všechny přivítali Josef Havránek a Lukáš Bílek. Josef Havránek uvedl: „Zatím máme o využití rámcovou představu. Část k vesnici by měla sloužit sportu, hrám a kultuře, část do krajiny pak odpočinku a poznání. Důležité je, že Vitiněves uspěla u brněnské Nadace Partnerství, kterou podporuje i firma Skanska a získala 190 000 korun. “ Diskusi na Husance řídila facilitátorka a konzultantka projektu Blažena Hušková.

„Cílem diskuse, první v pořadí, byl sběr námětů a návrhů účastníků, které budou sloužit jako jeden z podkladů pro zpracování projektu úprav na Husance a na dalších pozemcích ve vlastnictví obce za Cidlinou. Čím více zajímavých nápadů zazní, tím lépe, i když je zřejmé, že ne na všechno budou stačit peníze z grantu Nadace Partnerství a ne vše je v prostoru možné vybudovat. Shodli jsme se, že se nebudeme omezovat v množství peněz, které jsou k dispozici. Budeme uvažovat o úpravách tak, jak bychom si je přáli a představovali, a na to, co nebude možné financovat z dotace se obec pokusí sehnat peníze jinde,“ říká Blažena Hušková.“

Nad projektem se sejdou místní znovu na jaře 2010, a teprve potom bude o úpravách rozhodovat zastupitelstvo.

Při setkání místní vzpomínali, co bylo na Husance původně. Například se zde pásly husy, býval tu rybník, někteří se tu milískovali, konal se tu i sraz rodáků, sportovalo se.

A co by tu zdejší chtěli vybudovat? Zázemí pro sporty, místo pro zábavy a tancování, příjemnou lokalitu, kde se nechá projít a jen tak posedět. Lidé by chtěli obnovit náhon do rybníka, dřevěnou lávku, vytvořit atrakce pro děti zapadající do přírodního prostředí – houští, bludiště, pískoviště, letní kino ad.

Jednotlivé návrhy jsou nafoceny a převzala je Lenka Bílková, aby je mohla využít jako inspiraci pro zpracování projektu.