„Tento nápad se zrodil na jaře 2004, kdy škola dlouhodobě postrádala vyhovující prostory,“ vrátil se někdejší předseda SPEA Jiří Hůlka na počátek příběhu, který bohužel neměl pohádkově šťastný konec.


Sdružení po řadě jednání získalo během roku 2004 budovu Bartoňova sirotčince darem od krajského úřadu s tím, že budovu opraví do konce roku 2008, jinak má být vrácena krajskému úřadu. „Měli jsme v úmyslu k opravě objektu využít dobrovolnické práce a zároveň se obrátit na domácí i zahraniční sponzory,“ seznámil nás s prvoplánovaným záměrem SPEA Jiří Hůlka, a upřesnil, že sdružení přitom počítalo s maximálním využitím všech původních zachovalých prvků v budově.


Jedním z prvních kroků k získání nezbytných financí bylo oslovování sponzorů a osobností, zejména těch, které mají k Náchodu nějaký vztah. Z prvních získaných peněz byla hned v roce 2004 opravena střecha, aby do budovy nezatékalo. „Nechali jsme zasklít také okna, ale ta byla ovšem vzápěti rozbita. S vandalstvím a ničením dosud zachovalých secesních prvků se sdružení potýkalo celou dobu. A to i přesto, že byla budova uzamčena,“ poodkryl Jiří Hůlka smutnou realitu.

Zahraniční pomoc nakonec nepřišla

Na začátku roku 2005 se v Náchodě objevila skupina švýcarsko–německých podnikatelů, kteří měli v úmyslu vybudovat areál domovů pro důchodce. V rámci zamýšleného rozsáhlého investičního záměru hodlali financovat i opravu budovy sirotčince. Jednání probíhala po celý rok, ale nakonec bohužel ze spolupráce sešlo. Čas se krátil a potřebné peníze se stále nedařilo získat… O mnoho úspěšnější nebyl ani rok 2006 ani rok loňský, kdy se nepodařilo získat finance na rekonstrukci budovy pro školu přímo z ministerstva školství.


Vzhledem k tzomu, že se přiblížil termín, k němuž se sdružení zavázalo budovu rekonstruovat a dosud získané finanční prostředky na rekonstrukci jsou nedostatečné vrátilo SPAE objekt s předstihem krajskému úřadu zpět. Jaký bude její osud se zatím neví. Hrozba platného demoličního výměru nad Bartoňovým sirotčincem ale stále visí…