Správa CHKO Broumovsko zde totiž před časem nechala zrekonstruovat poničené a místy neschůdné povalové chodníky, jež návštěvníky provádějí rašeliništěm, lesními porosty i skalnatými úseky mezi oběma pískovcovými městy.

 


„Ve Vlčí rokli byly opraveny povalové lávky o šířce 110 až 120 centimetrů v délce přibližně 400 metrů. Opravy zahrnovaly též výměnu starých a shnilých nášlapných příček, doplnění chybějících zábradlí na přechodu hřebene a opravu tří mostků přes občasné, při jarních táních však vydatné, potůčky,“ sdělila pracovnice Správy CHKO Broumovsko Klára Pohlodková. Podle jejích dalších slov byly veškeré nové dřevěné konstrukce zhotoveny z odkorněného a dostatečně silného syrového smrkového dřeva pocházejícího z lesní kalamity. Staré a nefunkční povalové chodníky pak byly prý z místa odstraněny a skrytě ponechány v lesním porostu k zetlení. „Opravy přišly celkově na 255 tisíc korun,“ doplnila Pohlodková.