Zatímco v roce 2017 Královéhradecký kraj vyplatil chovatelům 45 tisíc korun stoupla tato částka v roce následujícím na více než 520 tisíc korun. A letos se v meziročním srovnání zčtyřnásobila na více než 2,2 miliionu korun.

Vysoká částka i letos

"I letos čekáme vysokou částku. Chovatelé jistě uplatní i jednotlivé škody, které dosud brali jako dar přírodě. Zároveň stouply doporučené ceny za náhradu jednotlivých druhů hospodářských zvířat. V současnosti je v řízení o náhradě škody osm žádostí za více jak 153 tisíc korun,“ sdělil radní pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Karel Klíma s tím, že nejvíce hlášených událostí je v oblastech Broumovska a Trutnovska.

Nejvyšší odškodnění na jednu žádost činilo v loňském roce téměř 884 tisíc korun, kdy majitelé stáda přišli po útoku vlka o 41 jehňat. Poškození chovatelé mohou nárok na náhradu škody zvláště chráněnými živočichy, mezi které vlk patří, uplatnit během celého roku. Pro podání žádosti na krajský úřad je ale zapotřebí dodržet lhůtu deseti dnů od zjištění škody, a následně doložit zprávu veterináře o příčině úhynu či utracení zvířat a rovněž protokol o vzniku škody vlkem ze strany místně příslušného orgánu na ochranu přírody a krajiny.

Podle doporučeného ceníku ministerstva životního prostředí se náhrady škod zvýšily u ovce s mléčnou produkcí na 19 680 korun za kus, telete jalovice na 15 tisíc korun a býka na 24 tisíc korun. V případě plemenných zvířat může být částka i vyšší. Na farmové chovy daňků a jelenů zákon zatím nepamatuje, ale díky jednání kraje v této věci je naděje na změnu.

Sběrný dvůr v Náchodě čeká modernizace za miliony.
FOTO: Sběrný dvůr v Náchodě čeká modernizace za miliony

Hospodáři jsou z útoků unavení

„Škody na lidech, kteří pastevectvím pomáhají také udržovat život a kulturní krajinu v pohraničí, jsou však větší než škody finanční. Hospodáři jsou unaveni z opakujících se útoků, šelma jim změnila život a my nechceme o tyto hospodáře na rodinných farmách přijít,“ doplnil radní Klíma.

Chovatel ovcí a zároveň starosta Vernéřovic na Broumovsku Tomáš Havrlant potvrzuje, že náhrady jsou konečně lepší než v minulosti a zohledňují i ušlý předpokládaný zisk. „Dříve to byla v podstatě jen cena masa a chovatel dostal za ovci dvanáct, čtrnáct stovek. Z toho ale musel zaplatit veterináře - ten k vám za tři stovky nepřijede, musela se zaplatit kafilérka, což bylo 11, 12 korun za kilo a z té náhrady nezbylo skoro nic,“ popsal ještě nedávný stav věcí.

Ceník má zohlednit i plemennou hodnotu

Svaz chovatelů ovcí a koz navrhl ceník, který má přihlédnout i k plemenné hodnotě usmrceného kusu. „Když mi vlci zardousí tříletou bahnici, která by měla minimálně do osmi let každý rok dvě jehňata, tak se to do vyplacené náhrady zohlední,“ uvádí jako příklad Tomáš Havrlant. Pokud chovatel přijde třeba o plemenného berana, kterého si za 30 tisíc koupil ve Francii, tak pomocí dohody nebo znaleckého posudku může zažádat i o vyšší odškodnění. „A kraj to buď uzná nebo ne,“ dodává Tomáš Havrlant.

Co se týká Broumovska a Trutnovska, kde vlci páchají na hospodářských zvířatech největší škody, budou podle Havrlantova odhadu i letos počty mrtvých zvířat přibližně stejné jako letos. A i když se ceny odškodného zvedly, nenahradí chovatelům každodenní stres z obavy, že ráno najdou krvavé stopy po vlčí návštěvě.

Poškození stromů může vést k pádu větví nebo i celých kmenů. Proto raději Správa zámku Ratibořice uzavřela park.
V Ratibořicích z preventivních důvodů uzavřeli zámecký park

Jiří Řezník