Ledová voda? Pro leckoho problém!

„Jedním z důvodů, proč nás to netáhne na polické koupaliště, je ledová voda. S malými dětmi je to tam fakt o zdraví. Polické koupaliště je svou studenou vodou proslulé v širokém okolí," svěřila se Petra Špryňarová z Náchoda, maminka malé Andrejky.

Ani dvaadvacetiletá Martina Žiláková z Velkých Petrovic na koupaliště do Police nechodí, jednak je tam prý studená voda, jednak děsně plno. „Pro malé děti tam nic moc není, jen malé brouzdátko. Menší bazén je narvaný a z každé strany tam někdo skáče… Je to nebezpečné, s dítětem bych tam nešla, ještě by jej tam někdo utopil," uvedla Žiláková.

Podle Jiřího Škopa, místostarosty Police nad Metují, je ohřev vody v místním koupališti jednou z otázek, které v souvislosti s budoucností koupaliště a jeho větším využíváním město řeší.

„Bohužel, levná řešení v podobě solárních nebo fotovoltaických panelů nemůžeme dostatečně využít, neboť v rámci areálu máme jen minimum ploch, na které by tyto panely mohly být umístěny," řekl místostarosta Škop s tím, že se jedná pouze o plochy střech nad šatnami, záchody a občerstvením.

Uvažuje se o tepelném čerpadlu

Druhou možností je podle Škopa pořízení tepelného čerpadla na principu voda-voda. „Je to řešení prostorově méně náročné, nicméně cena pořízení technologie je poměrně vysoká a závisí na hloubce případného vrtu. A to zde zcela zatím pomíjím otázku případného povolení vrtu, kdy v rámci Polické pánve nejsou hluboké vrty vodoprávními orgány a vodohospodáři příliš vítanými stavbami," nechal se slyšet Škop.

Pro další roky tak bude podle něj potřeba rozhodnout, jaký systém se bude využívat, jak efektivní tento systém bude (tj. o kolik stupňů se bude voda ohřívat) a kolik to bude stát.

Některým lidem ale studená voda nevadí. Třeba Lenka Marková z Červeného Kostelce si polické koupaliště právě kvůli tomu pochvaluje. „Je to osvěžení, proč by mi měla vadit studená voda? To bych rovnou mohla vlézt do teplé do vany…," směje se Marková.

Město dále uvažuje o zatraktivnění areálu. „Některé možnosti řešení nám ukázaly pořízené studie na realizaci kompletní přestavby koupaliště, jakož i osobní zkušenosti z jiných moderních koupališť, vodních světů a obdobných atrakcí," přiznal místostarosta.

„Rozhodně se zamýšlíme nad realizací případného tobogánu, který k polickému koupališti historicky patřil, případně nad použitím jiných atrakcí jako jsou vodní děla, lanové atrakce, plovoucí desky a podobně," prozradil Jiří Škop.

Ten zároveň zdůraznil, že každý takový zásah je závislý na politickém rozhodnutí zastupitelstva města, které bude i dále ochotno do areálu koupaliště investovat.

„Osobně si myslím, že pokud nebude v horizontu dvou let potřeba přikročit k rekonstrukci velkého bazénu, jsou investice do atrakcí zcela na místě. V případě, že po další zimě bude i stav velkého bazénu alarmující, bude třeba nejprve dokončit rekonstrukci, a pak teprve přijdou na řadu atrakce," zakončil Škop.

Použili speciální bazénovou fólii

Před sezonou se uskutečnily v areálu koupaliště některé úpravy. V brouzdališti, brodítkách a rekreačním bazénu byly odstraněny stávající poškozené keramické obklady a betonové konstrukce. Došlo k jejich vyspravení a vyrovnání a k provedení nové povrchové úpravy.

„S ohledem na cenu a trvanlivost materiálu bylo nakonec rozhodnuto o použití speciální bazénové fólie, přičemž výhodnost a účelnost řešení byla ověřena na jiných koupalištích," upřesnil Škop s tím, že při rekonstrukci byly opraveny odvodňovací žlábky, došlo i k opravě trysek ve dně bazénu.