V loňském roce se tak město pustilo do instalace dalších dvou kolon, které byly osazeny na vrtech V poli a na Staré vodárně. Výroba dvou nových stripovacích kolon stála město tři a čtvrt milionu korun a instalace byla dokončena v závěru loňského roku. Po spuštění do zkušebního provozu byly u jedné z kolon zjištěny technické problémy, které musela dodavatelská firma odstranit.

Kolony zajišťují nezávadnou vodu

„Závada byla v tom, že to nasávalo vodu tam, kde nemělo. Firma tam proto nainstalovala jiné rozstřiky a nyní už by vše mělo být plně funkční. Současně se odebraly vzorky vody, které byly odeslány na rozbor. Výsledky ještě nemáme, ale po zkušenostech z dalších zařízení věříme, že vše už by mělo být v pořádku. Vždy se ale odebírají alespoň tři vzorky, aby výsledek nebyl zavádějící. Na instalovaných kolonách nebyly nalezeny žádné stopové prvky a u této třetí se tedy uvidí, až budou známé výsledky," uvedl starosta Petr Mědílek.

Podle něj se tato velmi sledovaná investiční akce zcela jistě městu vyplatila a obyvatelé tak mají zajištěn dostatek kvalitní pitné vody.

K posílení je připraven nový vrt

Pro případné posílení zdroje vody, kdyby se něco stalo, byl v loňském roce proveden nový vrt ve Lhotě, který je v současné době zakonzervován a připraven k použití.

„V záloze máme připravený nový vrt, kde je známo, že kvalita vody je výborná, bez jakýchkoliv příměsí. Tento vrt je schopen dodávat čtyři litry za vteřinu. V současné době se ale nebude využívat. Důvodem je, že napojení by obnášelo další finanční prostředky a současný zdroj vody je dostatečný. Pokud budou všechny kolony poskytovat dosavadní kvalitu vody, je zbytečné zdroj posilovat. Pitná voda splňuje veškeré normy a s parametry jsme na tom dokonce lépe, než jsme čekali, zhruba asi osmdesát procent pod stanovenými normami. Prozatím jsme od obyvatel žádné stížnosti nezaznamenali," doplnil Petr Mědílek.

O tom, že je voda z vodovodu nezávadná, jsou přesvědčeni i občané města, kterých jsme se mohli dotázat. Bez obav prý vodu používají jak pro přípravu pokrmů, tak i k pití.

„Vodu z vodovodu používám stále a bez obav. Normálně ji používám jak na vaření, tak se jí i v klidu napiji. Podle mého názoru to je jen lobby a někdo se na problému s vodou chtěl zviditelnit," míní Václava Štěpánová. O kvalitě pitné vody nepřemýšlí ani Alena Klikarová a běžně ji používá. „Kdybych měla přestat používat vše, o čem se říká, že je závadné, tak nevím co bychom jedli a pili. Je toho plná televize i noviny. Jednou je něco zdravé, po čase zase závadné, tak je lepší o tom nepřemýšlet," dodala Klikarová.

Vodu běžně pijí i malé děti

Vodu běžně používají i rodiny s malými dětmi. „Z pitné vody obavy nemáme a normálně se u nás používá do jídla i na pití. Pijí ji i naše dětí a žádné problémy nemáme. Vím, že se po městě o kvalitě něco povídalo, ale když jsme ji pili do té doby, tak by asi bylo zbytečné přestat. Navíc balená voda je dost drahá a myslím, že ani tam kvalita asi není vždy zajištěná," svěřila se Monika Poláková.

Jak fungují stripovací kolony na vodu?Metoda stripovací kolony využívá možnosti převést znečišťující látky do vzdušné fáze a zachytit je na regenerovatelný sorbent. Dekontaminační stanice zachytí a odstraní z vody chlorované, lehké a střední uhlovodíky. Tato technologie odstraňuje s vysokou účinností uvedené znečištění. Celé zařízení je vždy konstruováno podle konkrétních požadavků dané lokality. Kontaminovaná voda je čerpaná do vhodně sestavené stripovací kolony. Znečišťující látka přechází do vzdušniny a je sorbována na filtru. Po odstranění uvedených kontaminantů splňuje voda v těchto ukazatelích normu pitné vody.