Tři okrsky sídlí ve školní jídelně. Další je v maloskalickém muzejním areálu nebo v klubovně zahrádkářů. Jeden okrsek je umístěn strategicky v restauraci ve Zlíči. Během krátké chvilky se vytvořily menší fronty, ale nikdo se nemračil ani nestrkal. K dobré náladě voličů jistě přispělo příjemné počasí. Ptali jsme se jich, jestli využijí možnost volit v komunálních volbách napříč politickými stranami. "My budeme volit jednu konkrétní stranu. Některé partaje jsou pro nás prostě nevolitelné.", prohlásili manželé Helena a Petr Pácaltovi.

"Já také zvolím jedno volební sdružení", přidal se Jakub Špatenka. Napříč politickým spektrem volila naopak žena středního věku, která si nepřála být jmenována: "Vybírala jsem si kandidáty, kterým důvěřuj
a je mi jedno, za jakou stranu kandidují".  Jan Holý