Symbolický Pochod proti hladu (Walk the World) je celosvětovou aktivitou. Počet hladovějících stále přibývá, nejvíce jsou postiženy ženy a děti. Jeho cílem je upozornit na skutečnost, že ceny potravin neustále rostou, hladovějících přibývá a že hlad – nejstarší nepřítel lidstva – má velkou moc i ve 21. století, kdy každodenně sužuje stovky miliónů lidí.


Téměř tři desítky účastníků se sešly ve 14 hodin u sokolovny. „Přijel i vedoucí Informačního centra sekretariátu OSN v Praze Michal Broža a pracovník kampaně Česko proti chudobě Tomáš Tožička,“ prozradila nám spolupořadatelka nedělního pochodu městem Adéla Nosková.


Průvod do jednotných triček odděných účastníků vyrazil od sokolovny ulicí Československé armády, Johnovou, T. G. Masaryka a Komenského na Náměstí republiky a odtud K Sirkárně, kde pochod končil ve sboru Církve bratrské, kde se pokračovalo benefičním koncertem ve prospěch hladovějících.