Postavil ji v roce 1753 Dr. Jan Maxmilián z Peytersbergu, pražský lékař a doktor filosofie, který se ve svých asi 65 letech rozhodl poustevničit a žil zde spolu se dvěma dalšími poustevníky. Stavbu se už devět let snaží zachránit a s citem opravovat spolek „Zachraňme teplickou poustevnu“.

Památku si lze prohlédnout nejen dnes, je otevřená pro veřejnost a konají se v ní prohlídky s výkladem. Ty jsou v průběhu srpna denně od 9.30 do 12 hodin a odpoledne od 14 do 18 hodin. Můžete se i předem objednat.