Luděk Groh za Český zahrádkářský svaz v Teplicích nad Metují potvrdil, že nedostatek vláhy omezuje růst všech rostlin, i když jsou třeba hluboko kořenící. „Půda je proschlá už do dost velké hloubky. Na letošní úrodě se to hodně podepíše. Očekáváme, že bude dost slabá. Jediné, co by pomohlo, tak několikadenní drobný déšť, který by půdu vodou dobře prosytil. Podle předpovědi to asi jen tak nepřijde a prudký nárazový déšť jen steče po povrchu, ale do hloubky se nedostane," vysvětlil Luděk Groh.

Zahrádkáři úrodu zalévají, ale na většině území okresu Náchod už platí kvůli extrémnímu suchu zákaz odběru vody z potoků, rybníků, řek, vodních nádrží a dalších zdrojů. Proto zahrádkářům nezbývá nic jiného, než používat vodu z vodovodu, což se promítá do peněz. Ne vždy proto k tomu z důvodu šetření přistupují.

„Jak to jde, tak úrodu zaléváme, ale používáme vodu z vodovodního řádu, a tak se zalije opravdu jen to nejnutnější. Snažíme se co nejvíce vodou šetřit, protože to leze do peněz a bylo by to neefektivní," dodal Luděk Groh.

Marně k nebesům vzhlížejí také zemědělci, a to nejen ti, kteří se zaměřují na rostlinnou výrobu. Nedostatek půdní vláhy už je prý opravdu kritický a jediné, co by mohlo úrodu ještě alespoň trochu zachránit, je prý v co nejbližší době příchod déle trvajících dešťových srážek.

Zemědělské družstvo Dolany očekává malé výnosy u plodin, které jsou ještě na poli a sklízejí se na podzim. Tam prý je nedostatek vláhy kritický.

„V současné době dobíhají žně a obiloviny nejsou v nižších výnosech. Velký deficit bude pravděpodobně hlavně u cukrovky a kukuřice.Tam je vidět nedostatek vláhy na první pohled. Jak začala zem vysychat, tak přestaly růst i rostliny. Přírůstky jsou nyní minimální. Marně očekáváme déšť, který by mohl letošní úrodu aspoň trochu zachránit. Pokud nepřijde dlouhodobější srážkové období, tak pro plodiny, které jsou v zemi to bude katastrofa. Samozřejmě chybí i krmení pro dobytek, protože pěstujeme vojtěšky a v současné době ani tráva neroste," posteskl si vedoucí závodu Dolany Pavel Škoda.

Ještě dodal, že jejich družstvo pěstuje především plodiny na polích a nikde umělou závlahu nepoužívají. Proto prý mají problémy jako všichni zemědělci.

Velké problémy má rovněž Zemědělské družstvo Ostaš ve Žďáru nad Metují. Tam chovají ve velkém krávy a jsou zaměřeni především na produkci mléka.

„Nyní jsme v plných žních a tam nás sucho netrápí, a ani s výnosy to nebude špatné. Naše družstvo se soustřeďuje hlavně na produkci mléka. Tam velký problém je, protože výkupní cena spadla na dvě koruny, a tak máme měsíčně výpadek milion korun. Sucho nás brzdí především v tom, že přichází termín setí řepky a do tohoto popela se sít nedá. Na krmení se nám podařilo sklidit do zásoby dokud ještě byla vláha. Problémem bude nižší výnos kukuřice na siláže. Částečně to může počasí ještě zachránit. Je paradox, že krmení se teď prodraží a cena mléka spadla dolů. Když budeme muset krmení kupovat, tak nebude za co," uvedl Předseda družstva Jaroslav Lád.