Do Náchoda na pozvání místní pobočky poprvé zavítala už v roce 2011. Výstava měla velký ohlas mezi návštěvníky všeho věku, proto se právě letos, kdy Liga proti rakovině Náchod slaví 20. výročí svého vzniku, opět uskutečňuje.

Hlavním cílem této akce je oddémonizovat závažné, deprimující téma rakoviny. Mnohem rozumnější, než se pouze této nemoci zbytečně bát, je dozvědět se nové poznatky a hlavně přemýšlet o životním stylu svém i své rodiny a pozitivně jej ovlivňovat!

Liga proti rakovině představuje téma prevence rakoviny a její léčby z přívětivější stránky, proto uvidíte i vtipy Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívy, Miroslava Bartáka a vynikající fotografie Františka Dostála, jehož objektiv zachycuje obyčejné lidi v běžných situacích všedního života. Součástí expozice jsou panely určené dětem, žákům a studentům všech stupňů a typů škol, pro které jsou připraveny také zábavné hrátky, kde si vyzkoušejí své fyzické i smyslové dovednosti pod heslem Zkus, jak jsi na tom. Pro úspěšné řešitele testu jsou připraveny odměny.

Zájemcům bude nabídnuto vyšetření

Dospělým návštěvníkům akce Liga proti rakovině Praha ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem nabízí také improvizovanou „vyšetřovnu". Každý zájemce si může nechat změřit některé základní zdravotní ukazatele, např. hladinu cholesterolu, hodnotu krevního tlaku, výši BMI, procento skrytého tuku v těle, lékaři a zdravotníci poradí v oblasti zdravého životního stylu, nekuřáctví, obezity a prevence vzniku melanomu.

Členky náchodské Ligy proti rakovině Náchod budou zájemce seznamovat s možnostmi preventivního samovyšetřování prsou.

Součástí bude bohatý program

Součástí pódiového programu budou pestrá kulturní vystoupení skupin dětí, mládeže a dospělých z našeho regionu. Návštěvníci výstavy se mohou těšit kupříkladu na vystoupení žáků ZŠ a MŠ J. Zemana Náchod, hudebních souborů F. A. Band a Jam Defect ZUŠ Náchod, zájmových kroužků Střediska volného času Déčko Náchod, Mažoretek Náchod, Evangelické akademie Náchod a Swing sextetu Náchod.

Vstup na výstavu i všechna vyšetření jsou zdarma!

RENATA LELKOVÁ