Vystavovat se budou pomůcky jako kamerové zvětšovací lupy, zpřístupněny budou počítače a mluvící telefony, čtecí přístroje pro nevidomé, komunikační pomůcky pro dyslektiky a další. Představí se i kompenzační pomůcky pro zrakové vady, pro jemnou motoriku, pro podporu komunikace, pro sluchové vady či pro seniory. Tyfloservis bude informovat o práci s nevidomými a slabozrakými, o učení a přípravě na práci s počítači, Tyflocentrum nabídne informace o možnosti besed, výletů a doprovodů zrakově postižených. Všechny pomůcky si návštěvníci budou moci vyzkoušet a organizátoři je seznámí s možnostmi příspěvku na potřebnou pomůcku.

Na akci může zavítat široká veřejnost, sociální pracovníci, lékaři, učitelé, úředníci, pracovníci chráněných dílen, pečovatelské služby, penzionů pro seniory či domovů důchodců.