„Abychom ji mohli zahájit, je nutné vybudovat kanalizační sběrač také na pozemku provozovny sběrných surovin. Bez tohoto kroku nelze stavbu kanalizace v Jiráskově ulici realizovat,“ řekl nám včera starosta Tomáš Hubka.

Dopis dálnicím

Jak se Náchodskému deníku podařilo zjistit, právní zástupce majitelů sběrných surovin Petr Šťovíček adresoval nyní dopis právnímu zástupci Ředitelství silnic a dálnic, v němž je vyjádření ke stavbě silničního obchvatu a kde je rovněž podstatná informace ke stavbě kanalizačního sběrače. „Moji klienti pojímají realizaci výstavby kanalizačního sběrače komplexně a podle jejich názoru není oddělitelná od celkového řešení vyvlastnění jejich podniku ze strany Ředitelství silnic a dálnic v rámci dokončení obchvatu města Česká Skalice, případně nalezení dohody v této věci,“ píše v dopise advokát Šťovíček. V této souvislosti upozorňuje, že přáním jeho klientů je určitá vstřícnost učinit příslib kladného stanoviska v případě, že dojde k pozitivnímu posunu současného stavu a zahájení jednání o vyvlastnění podniku sběrné suroviny.


Nutno poznamenat, že majitelé sběrny před časem městu přislíbili, že je kvůli stavbě kanalizace na svůj pozemek pustí. Vzhledem k tomu, že vyvlastňovací proces prakticky nepokračuje a dokončení stavby obchvatu je v nedohlednu, stanovisko majitelů sběrny zabrzdilo i stavbu kanalizace.

Pozemky zdarma

„Snažíme se jednat se všemi, kteří mohou urychlit stavbu silničního obchvatu. Na začátku tohoto týdne se na radnici konala schůzka Marka Novotného z Ředitelství silnic a dálnic a Libora Baudyše z Odboru dopravy v Náchodě. Obě strany jsou kompetentní vést proces vyvlastnění. Máme také pro majitele sběrných surovin připraveny pozemky, které bychom na něj bezúplatně převedli. Více už ale nemůžeme dělat. Mrzí mě, že se situace takto vyvíjí, protože poškozuje město a zájmy jeho obyvatel,“ uvedl českoskalický starosta Tomáš Hubka.