„Prezentovány jsou zde například zajímavé ukázky klínopisných destiček, pergamenových listin, pergamenové svitky, zajímavé psací stroje, makety nejrůznějších druhů knižních vazeb, dokumentující vývoj knižní vazby v jednotlivých obdobích, razidla či pomůcky sloužící k jejich výzdobě a desítky různých vydání biblí," uvedla Pavlína Nývltová z Regionálního muzea Náchod.

Nejčastěji opisovaný text

To vše je zachyceno na vývoji biblí. „Cílem výstavy je představit bibli v historii knižní kultury, v níž zaujímá zvláštní místo, neboť od počátku patřila k nejčastěji opisovaným textům a po vynálezu knihtisku se stala materiálem, na kterém se tiskaři učili svému řemeslu," vysvětlila Pavlína Nývltová.

Mezi vzácné exponáty patří např. Biblia latina, pergamenový rukopis s textem Nového zákona, vzniklý v Itálii v polovině 14. století, či biblický prvotisk z roku 1480 věhlasného německého tiskaře Antonína Kobergera. Dále je to třeba první svazek pozoruhodné pětijazyčné Bibliae regiae, tzv. Antverpské polygloty, vytištěné předním tiskařem své doby Christophem Plantinem. Historie české tištěné bible je pak podle organizátorů postižena prakticky v úplnosti. Od inkunabulí, zastoupených biblí Pražskou a Kutnohorskou, přes počátek 16. století (Bible benátská), její vrcholy v témže století (Severýnovy a Melantrichovy bible, Kralická bible), exilová vydání českých nekatolíků (Hallské bible) a z nich vycházející Bibli prešpurskou, katolické bible období baroka a protireformace (dvě vydání Svatováclavské bible a Císařská bible), až po poměrně masovou produkci 19. století (Konsistorní bible, zajímavá edice Zlaté bible).

„Zastoupena je i řada dalších zajímavých biblických vydání, patří k nim např. Nový zákon v řečtině či chorvatštině nebo v ruštině, vydaný v revolučním roce 1917 v Petrohradě. Protestantské bible doplňují četné výtisky oblíbeného biblického překladu Lutherova. Pomyslným „zlatým hřebem" je unikátní maketa největší rukopisné knihy na světě, Ďáblovy bible (Codex gigas), považované za osmý div světa, která je v Náchodě prezentována vůbec poprvé," dodala Pavlína Nývltová.

Výstava, věnovaná biblím a knižní kultuře, je ke spatření ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodě. Vznikla ve spolupráci s dalšími institucemi Biskupstvím královéhradeckým, Městským muzeem v Jaroměři, Ateliérem restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Knihařstvím Jiří Fogl a Pavlína Rambová Žamberk a Antonínem Křížem.

K výstavě byla rovněž vydána stejnojmenná publikace s doprovodnými texty, připraveny jsou i doplňkové programy pro děti. Výstava potrvá až do neděle 10. května 2015. Otevřeno je denně mimo pondělí 9-12 a 13-17 hodin.

Soutěž Kdo to ví, odpovíRegionální muzeum v Náchodě ve spolupráci s Městskou knihovnou Náchod připravilo pro menší i větší děti soutěž s názvem Kdo to ví, odpoví
Soutěž se vztahuje k výstavě Bible v dějinách knižní kultury, která v současné době probíhá ve výstavní síni muzea. Pro soutěžící jsou v budově knihovny či výstavní síně připraveny pracovní listy s otázkami (ve variantě pro mladší a starší děti). Odpovědi získáte v knihovně z předem připravených knih a na výstavě Bible v dějinách knižní kultury (pro soutěžící vstup zdarma). Součástí soutěže je také výtvarné zpracování jednoho vybraného biblického příběhu, který můžou děti vytvořit doma a odevzdat spolu s vyplněným pracovním listem. Obrázky budou v červnu vystaveny v dětském oddělení knihovny. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konci výstavy a nejlepší účastníci obdrží cenu. Komu je soutěž určena: děti 1. a 2. stupně ZŠ. Pravidla soutěže: do 10. 5. 2015 odevzdávejte vyplněné pracovní listy a obrázky na pokladnu ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice), nebo v dětském oddělení knihovny.