Veškerá doprava ve směru od Rychnova nad Kněžnou je už před Dobruškou odkláněna na Opočno, dále přes České Meziříčí, Jasennou do Josefova, kde se napojí na silnici do Jaroměře, České Skalice a Náchoda. Ve směru od Náchoda je objízdná trasa vedená po obchvatu kolem České Skalice, přes obec Velká Jesenice, dále směr Městec, před obcí vpravo do Slavětína nad Metují, přes Rohenice do Opočna a do Dobrušky.

Došlo také k přemístění některých zastávek linkových autobusů, a to:
„Nové Město nad Metují, Krčín, most“ do zastávky „Nové Město nad Metují, Krčín, Žižkovo náměstí“ a „Nové Město nad Metují, Spy, Halínská“ na komunikaci I/14 - pro směr od Rychnova nad Kněžnou před prodejnou p. Holady. Pro směr od Náchoda se zastávka posunula směrem ke středu obce.

Vedení města a stavbyvedoucí firmy, která rekonstrukci provádí, se před Velikonocemi sešli s občany, kteří na trase opravovaného úseku bydlí, podnikají, či tudy denně jezdí. Na schůzku jich přišlo okolo sto dvaceti.

Novoměstští informovali, že místní obyvatelé mají kontakt na stavbyvedoucího, na kterého se v případě problému mohou obrátit. Průjezd stavbou bude zajištěný v rámci možností pouze tamním obyvatelům, pokud nebude vjezd vůbec možný, budou lidé včas informováni. Dále bude vjezd umožněn záchrannému systému.

Aktuálně probíhá 1. etapa stavby, která potrvá do 7. června 2018. Na Žižkovo náměstí přijede 4. dubna fréza a vyfrézuje povrch náměstí přibližně 50 metrů před viadukt, od poloviny Dobrušské ulice vyfrézuje celou komunikaci v obou směrech až do Spů. Úsek pod viaduktem se týká 2. etapy stavby.

Přes stavbu se bude jezdit co nejméně. Obyvatelé Spů mohou jezdit přes Husovo náměstí, obyvatelé Krčína přes město, v určité dny bude dokonce stavba zcela neprůjezdná. Informace o stavbě se budou průběžně zveřejňovány na facebookové stránce „Opravy silnic a chodníků v Novém Městě nad Metují.

Mnozí řidiči doufali, že v rámci oprav se silnice také rozšíří. Když se v tomto úseku potkají dva kamiony či autobusy, musí se míjet jen s velkou opatrností. "Silnice je rekonstruována v rámci strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, na kterou stát dává finanční prostředky. Ty jsou dostupné právě nyní a právě nyní se také musí využít. Z tohoto důvodu nemohl být zadán projekt na rozšíření silnice. V rámci výkupů pozemků od soukromníků a získávání všech povolení a především získávání územního řízení by nebylo možné připravit projekt včas tak, aby Královéhradecký kraj nabízené finanční prostředky mohl využít," vysvětlilo vedení města.

Na setkání zazněly i další otázky místních obyvatel. Přinášíme některé z nich včetně odpovědí vedení města a stavbyvedoucích:

Budou mít místní povolenky k vjezdu na stavbu?
Z počátku bude vjezd ponechán na poctivém přístupu řidičů a důvěře stavby, pokud se tento přístup neosvědčí, bude zapojena Městská policie, v krajním případě budou pro místní vydávány povolenky k vjezdu na stavbu vázané na registrační značku vozidla. V současné době je velice těžké odhadnout, jak se bude situace vyvíjet, objevit se mohou i jiné problémy, které však budou muset být řešeny operativně s příslušnými orgány. Vždy ale dané opatření musí dostat určitou dobu k tomu, aby si na něj lidé zvykli.

Jak se bude řešit vyvážení popelnic?
Stavba se musí domluvit s popeláři, aby se popelnice vyváželi mimo práce na stavbě – ideálně večer nebo brzy ráno. Pokud nastane situace, že popeláři nebudou moc někam projet, bude nutné připravit popelnice na přístupné místo. Zástupkyně dodavatele služeb v oblasti nakládání s odpady místním sdělila, že popelnice budou vyváženy brzy ráno do 7.00 hod. Obyvatelé by tedy měli mít své popelnice připraveny k vyvezení v 6.00 ráno.

Kde bude možné zaparkovat auto, aby s ním bylo možno vyjet?
Část Žižkova náměstí u školy bude slepá. Bude ji tedy možné využít k parkování. městská policie, zde však bude dohlížet na bezpečnost užívání těchto prostor.

Jak dlouho bude trvat, než bude vyfrézovaná kanalizace a bude přes ni moci jezdit?
Frézování kanalizace tvá asi hodinu a fréza nechává materiál na místě, tudíž je místo možné přejet bezprostředně po frézování.

Jak dlouho bude tuhnout asfalt?
Tuhnutí asfaltu záleží na počasí, obvykle po něm lze již 2. den jezdit.

Bude se dělat kanalizace i na Žižkově náměstí?
Zde není kanalizace v plánu, VAK Náchod, a.s. má v plánu výměnu vodovodu. Na Žižkově náměstí se dále budou čistit vpusti a mříže kanalizace.

Bude se frézovat také povrch přímo před čerpací stanicí ve Spech?
Rekonstrukce se týká pouze komunikace, netýká se ani odbočovacího pruhu k čerpací stanici. Vzhledem k uzavření komunikace se k čerpací stanici ani nikdo nedostane.

Budou moci děti jít do školy a ze školy bezpečně, tak aby se jim nic nestalo?
Stavba bude označená, ale je důležité mít na vědomí, že půjdou po staveništi – rekonstrukci podléhá i chodník. Děti by měly být poučené, aby tuto skutečnost měly stále na paměti.

Bude se rekonstruovat chodník po obou stranách Žižkova náměstí?
Rekonstrukce se týká pouze chodníků v bezprostředním kontaktu s komunikací.

Povede silnice v úseku do Spů ve stejné trase jako nyní?
Místy, zejména v obloucích bude rozšířená, ale povede ve stejné trase.

Co mají dělat obyvatelé, kteří jezdí autobusem na nákupy? Bude skutečně autobusová doprava končit na vlakovém nádraží?
Pro dopravu do Krčína lze využít autobusové spoje ve směru Hradec Králové, které mají zastávku na Žižkově náměstí „U Reprezenťáku“. Spoje ve směru na Rychnov pojedou na vlakové nádraží a odtud zpět na Rychtu, náměstí Republiky a do Spů.

Bylo by možné v rámci přestavby otevřít školku dříve (6.15 hod.), abychom se přes komplikace se stavbou včas dostali na autobus do práce?
I tato varianta je k jednání.

Jak budeme moci řešit doručování větších zásilek přepravními firmami?
Pokud to bude možné, budou moci přepravní firmy vjet na stavbu.

Bude u chodníku podél Žižkova náměstí zábradlí? Za současného stavu najíždějí kamiony až na chodník a vznikají tak nebezpečné situace.
Zábradlí v plánu není, ale budou vysoké obrubníky, přes které kamiony na chodník nevjedou. Kromě toho bude rozšířen viadukt, což povede k větší plynulosti provozu a méně případům, kdy se kamiony musí vzájemně vyhýbat.

Uvažuje se o úpravě křižovatky na Žižkovo náměstí na kruhový objezd?
Křižovatka bude zpřehledněna pomocí ostrůvků, kruhový objezd není v plánu.

Již za stávající situace je problém s vyjížděním na komunikaci – bude nějaké opatření, aby řidiči na nové komunikaci nejezdili tak vysokou rychlostí?
Řešením může být snížení rychlosti pomocí svislého dopravního značení podle toho, jak se zde situace bude po opravě vyvíjet. Mimo jiné město plánuje umístění měřících radarů, které budou zaznamenávat rychlost s následným vymáháním pokut.

Jaký povrch budou mít chodníky?
Chodníky budou ze zámkové betonové dlažby.

Bude skutečně zbourán průchod „Myší díra“?
Průchod bude v rámci rekonstrukce viaduktu zasypán a zabetonován a nahrazen chodníkem se zábradlím pod rozšířeným viaduktem. Dále bude rozšířen chodník u svodidel nad Budínem.

Jak budou pod viaduktem jezdit cyklisté?
S chodníkem je projektován pruh pro cyklisty.

Jaká pro nás budou omezení, až se bude bourat viadukt?
Jedná se o dvě různé stavby s různými zadavateli. Silnici Krčín – Spy zadává Královéhradecký kraj, rekonstrukci viaduktu potom Správa železniční dopravní cesty. Omezení spojená s bouráním viaduktu budou známá před zahájením stavby 4. 9. 2018 (přípravné práce možná o týden dříve). Také k rekonstrukci viaduktu bude připraveno podobné setkání.

Jak se ke mně budou dostávat klientky v případě, že mám v Dobrušské ulici schválený salon?
Režim bude podobný jako v případě návštěv, po domluvě se stavbou bude umožněn vjezd na stavbu, nejedná -li se o větší počet klientů za den.

Jak bude umožněn vjezd zemědělským pracovníkům na pole a správcům lesů v oblasti rekonstrukce?
Postup bude stejný jako u místních. Pokud bude třeba vjezd pro větší množství nebo velkou techniku, je vhodné průjezd stavbou naplánovat na ráno nebo večer mimo práce na stavbě.