Cílem bylo uklidit nánosy odpadů za budovou bývalé hájovny a farmou. Na Dubno se sešli dobrovolníci EDS ze SVČ Déčka Náchod, členové spolku Živá voda a společnými silami třídili a uklízeli odpadky, které zde hyzdily přírodu i několik desítek let.

Protože skládka je velkých rozměrů a nebyla zlikvidována celá, již v tuto chvíli se připravuje další úklid.
Poděkování si zaslouží všichni zúčastnění za čas a pomoc, Daniel za zorganizování a obec Provodov-Šonov za materiální podporu a svoz nasbíraných odpadků.

Monika Hovádková