Nová socha by měla být stejná, jako ta původní. Je to požadavek vedení obce Suchý Důl, který poté, co kaple lehla popelem po útoku vandala, vyhlásil sbírku na stavbu nové kaple – naprosto stejné, jako byla ta původní. „Lidé chtějí stejnou kapličku, která tu stála desítky let,“ řekl již dříve suchodolský starosta Vítězslav Vítek.

Sochu vyrábí podle amatérské fotografie

Socha by měla být hotova do konce srpna. Nyní je tedy již v dosti pokročilém stavu. Jako předloha pro zhotovení sochy slouží Jindřichu Roubíčkovi fotografie. Ta je dle jeho slov nedobrá a amatérská, stejně jako byla amatérská původní socha. „Jde především o to, aby byla zachována velikost sochy, stejně tak jako celé tvarosloví,“ vysvětlil restaurátor. Panna Marie bude vyrobena pravděpodobně z tvrzené sádry. „Nyní se to modeluje v hlíně, ve skutečné velikosti. Poté se to odlije,“ uvedl Roubíček.

Původní socha byla barevná. „Nedoporučoval bych, aby i nová socha byla barevná. Mohla by být spíše v takové patině, či v mramoru… ,“ míní restaurátor. Jako důvod uvádí, že tvrzená sádra již něco vydrží, obzvlášť, pokud je umístěna v interiéru. „Dalším důvodem je to, že by měla socha ve svém prostředí v tomto navrhovaném provedení daleko větší důstojnost, než kdyby byla barevná. Zkrátka by vypadala úplně jinak… Lépe,“ vysvětlil restaurátor.

Bude nový výtvor barevný či nikoliv?

“Vím, že se zástupci obce Suchý Důl spíše přiklánějí k barevnému provedení, nicméně zatím se ještě nijak jednoznačně nevyjádřili,“ uvedl Roubíček. Následná návštěva Suchodolských v Roubíčkově ateliéru, která se uskuteční právě dnes 27. července dopoledne, by měla rozhodnout.

Starosta Suchého Dolu Vítězslav Vítek řekl Deníku, že Růžencové bratrstvo, které o původní kapli pečovalo a bude pečovat i o nový svatostánek, by bylo rádo, kdyby byla socha barevná a oblečená v závoji – taková, jaká byla i v minulosti… O finální podobě nové mariánské sochy se tedy ještě bude zodpovědně rozhodovat.