„Provozní doba v odběrovém stanu je pondělí až pátek vždy od 9 do 10 hodin. Ideální je objednat se den předem,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Markéta Vyhnanovská, a dodává, že za tu doba stihnou zdravotníci provést 60 až 70 odběrů. Pracovní doba stanu se ale přizpůsobuje aktuálnímu stavu pacientů a doba se může protáhnout dle potřeby. „Například v pondělí jsme provedli 143 odběrů," dodává Markéta Vyhnanovská.

Odběry jsou prováděny v režimu drive-in, kdy pacient přijede autem, nevystoupí z něj a potřebné vzorky mu budou odebrány přímo v autě. Příjezd na odběrové místo je z ulice Bartoňova přes parkoviště vyčleněné pro pacienty. Odběr je prováděn pacientům indikovaným Krajskou hygienickou stanicí, lékařem oprávněným  indikovat vyšetření na COVID-19 a samoplátcům.

Pokud je pacient odeslán na vyšetření Krajskou hygienickou stanicí, výsledek vyšetření je následně předán Krajské hygienické stanici, ta se spojí s pacientem. Pokud je pacient doporučen praktickým nebo jiným odborným lékařem, výsledek je odeslán tomuto lékaři, který poté vyrozumí pacienta.

„V případě, že se jedná o samoplátce, obdrží formou SMS pacient zprávu přímo od nás a to prakticky okamžitě po vyhodnocení vzorku - zpravidla ještě týž den, nejpozději do 24 hodin,“ dodává Markéta Vyhnanovská.