V nemocnici bude celý rok na půl úvazku pracovat žena, která s převážně staršími pacienty, kteří tam leží, cvičí, chodí jim na nákupy či si s nimi povídá. To je pro lidi, kteří v nemocnici pobývají dlouhé týdny, důležité.

Pacienti oporu uvítali, má zelenou


Peníze na tuto roční činnost poskytuje Nadační fond Hospital Broumov, který uzavřel s Oblastní nemocnicí v Náchodě, ke které broumovská nemocnice patří, smlouvu. Půjde o zhruba osm tisíc korun měsíčně.

„Konkrétně to znamená, že nadační fond financuje veškeré osobní náklady spojené s polovičním úvazkem pracovnice," uvedla předsedkyně správní rady fondu Eva Blažková.

Práci už pracovnice v nemocnici půl roku vykonávala, a to jako projekt na zkoušku. Jak nemocnice, tak samotní pacienti a jejich blízcí aktivitu vyhodnotili jako přínosnou. Proto bude pokračovat až do července příštího roku.
„Pacienti mají v podstatě někoho jako oporu. Na takovou sociální službu už náš personál nestačí. Jsme limitováni nějakými prostředky, které do toho můžeme dát. Pro chod našeho zařízení je to nadstandardní služba a personál už v rytmu normální práce a služby na to nemá čas. Stíhat to nemůže, protože vycházíme z nějakých normativů, které nám dávají zdravotní pojišťovny," říká ředitel Oblastní nemocnice Náchod Miroslav Vávra.

Zakladatelem Nadačního fondu Hospital Broumov je město Broumov. Fond by nemohl pomoc nemocnici uskutečnit bez svých podporovatelů. S financováním aktivit pomáhají také města Meziměstí a Teplice nad Metují, ale i další obce z okolního regionu.

„Broumovská nemocnice, to je pro Broumov téma. Hlavně pro starší generaci, která má problém dojíždět a orientovat se v náchodské nemocnici," říká broumovský starosta Milan Kotrnec. Nynější aktivitu pomoci pacientům hodnotí jako důležitou součást sociálního cítění na Broumovsku. „Pomohli jsme tam vytvořit místo paní, která pomáhá pacientům, hlavně z toho důvodu, že se nám zdálo, že v předešlých letech jsme pomáhali nemocnici po materiální stránce a trochu se nám z toho vytratil cit. Paní by měla vytvořit takové nějak domáčtější prostředí, aby převážně starší lidé cítili, že si jich někdo všímá, že řeší problémy, na které zdravotníci nemají čas," vysvětlil Kotrnec.

Fond podporuje nemocnici dlouhodobě. Jednou za čas se schází jeho představitelé s vedením nemocnice a podle toho, co nemocnice potřebuje, se fond rozhoduje, jakou věc podpoří. Podle starosty se nejspíš sejdou opět na podzim.

Ředitel Miroslav Vávra takovou pomoc vítá: „Je to výraz i zájmu okolního regionu o nemocnici. Už ten vztah bereme jako velmi pozitivní záležitost."

Jak fond pomáhá nemocnici?

Nadační fond Hospital Broumov už nakoupil řadu přístrojů a pomůcek, které slouží broumovské nemocnici. Příkladem je endoskopická a laparoskopická technika za dva miliony korun a další přístroje. Významným zkvalitněním lékařské péče v regionu byl i nákup hysteroskopu. Ve spolupráci s Podnikatelským klubem Broumovska, obcemi a podnikateli regionu bylo v roce 2009 zakoupeno 22 lůžek a nočních stolků pro dlouhodobě nemocné pacienty.