V těchto dnech probíhá dokončování její instalace a ostatních exponátů z pražské expozice Národního muzea v Praze. „Tato expozice byla ke konci roku 2008 z ekonomických důvodů zrušena, a bylo rozhodnuto o zapůjčení její větší části našemu muzeu.

Těžištěm této výpůjčky je mobiliář biedermayerovské lékárny z r. 1821, která se stane součástí stávající expozice „Kouzlo apatyky“. Bude umístněna v refektáři vedle funkcionalistické lékárny z 30. let 20. století. Ostatní exponáty (stojatky, nádoby na pijavice, na dryáky, atd.) našly své místo ve třech místnostech v 1. patře, kde navazují na expozice otevřené v roce 2006,“ informovala Ladislava Valášková, vedoucí Českého farmaceutické­ho muzea.