Se svým učitelem přírodopisu Janem Ježkem vyrazili k dobrošovské pevnosti, nedaleko které se nachází botanicky zajímavá a cenná lokalita Pod hájenkou. „Jde o jedno z posledních rašelinišť, které uniklo melioračnímu šílenství během 70. a 80. let. Tehdy často kvůli zcela nesmyslnému a zbytečnému odvodnění zanikla většina podobných lokalit nejenom na Náchodsku, ale i v celé republice. V minulosti, kdy byla velká nouze o seno i stelivo, byly podobné vlhké louky s drobnými rašeliništi pravidelně koseny. Tak byla udržována druhová rozmanitost daného společenstva rostlin,“ vysvětlil Jan Ježek.

Zatlačit kopřivy

O podobnou péči se nyní pokoušejí právě studenti gymnázia. Ti se o louku starají už dva roky. Před nimi udržovali lokalitu jaroměřští ochránci přírody. „Kdyby se louka nesekala, tak by na ní převládly konkurenčně silné druhy rostlin, které vytlačí ty vzácné. Nakonec by tam nerostlo nic jiného než kopřivy a další podobné druhy,“ upozornil David Číp ze svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř.

Jak informujeme výše, studenti 2.A Jiráskova gymnázia pečují o cenné rašeliniště nedaleko Dobrošova. Jelikož na louce nelze použít mechanizaci, musí se studenti naučit zacházet s kosou. Na louce rostou vzácné rostliny jako například masožravá rosnatka okrouhlolistá, kozlík dvoudomý nebo orchidej prstnatec májový.


S drobnějšími pauzami se ochránci a dobrovolníci o tuto lokalitu starají už patnáct let. „Že tato péče nese své ovoce, ukazuje nález vzácné a krásné mokřadní květiny tolije bahenní, která zde byla zjištěna poprvé v loňském roce. Na Náchodsku se jedná o jediné místo s výskytem této květiny. Nejbližší další lokality leží až na území Orlických hor. A protože výše zmíněná louka leží při turistické cestě, rádi bychom zde během příštích let umístili naučnou tabuli, která by kolemjdoucí upozornila na přírodní hodnoty, smutnou minulost a snad již veselejší současnost daného místa,“ informoval učitel Jan Ježek.