„Královéhradecký kraj vítá aktivitu státu, který v současné době nabízí prostřednictvím dvou programů ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj finance na zajištění havarijního stavu pevnosti Josefov na Náchodsku," informoval mluvčí krajského úřadu Dan Lechmann a potvrdil, že možnost čerpání dotací pro Josefov až do výše 1,2 miliardy korun v několika následujících letech je ale spojená s tím, že město Jaroměř a kraj se zapojí do spolufinancování.

Vláda odsouhlasila, že zafinancuje v Josefově sanaci vedoucí k zabránění další destrukce dvou objektů. Jedním z nich je vojenské nemocnice, která aktuálně připomíná spíše interiéry pro natáčení hororového snímku.
Po mnoha planých slibech se Josefov snad dočká stovek milionů na opravy

„Chceme zahájit jednání v rámci Královéhradeckého kraje a předložíme zastupitelstvu návrh na spolupráci při záchraně pevnosti Josefov s možností čerpání dotací v rámci dvou ministerských programů. Momentálně jednáme s městem o podílu a o financování v následujících deseti letech. Pokud se na tomto domluvíme a krajští zastupitelé vysloví souhlas, budeme připraveni podepsat dohodu o spolupráci mezi ministerstvy, krajem a městem Jaroměř,“ informoval hejtman Martin Červíček.

V případě, že by došlo ke stoprocentnímu vyčerpání všech avizovaných prostředků v rámci obou dotačních programů, tak by podle Dana Lechmannna odhadovaná spoluúčast žadatele na dofinancování projektů činila okolo 800 milionů korun pro město a kraj dohromady.

Vojenská nemocnice a čtvercové kasárny

Město Jaroměř by už do konce ledna mohlo podat první žádosti o dotaci z Havarijního programu ministerstva kultury.

„V dotačním programu ministerstva kultury jsou alokované prostředky na dva ministerstvem určené objekty v Josefově – vojenskou nemocnici a čtvercové kasárny. Žadatelem o dotaci bude město Jaroměř jako vlastník těchto nemovitostí, v prvních žádostech se předpokládá financování oprav střech a krovů. Zapojení do obou ministerských dotačních programů bude na základě konkrétních projektů, které připravíme v jednotlivých letech, a to za předpokladu odsouhlasení zastupitelstvem kraje,“ popisuje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Během válečných konfliktů byly v nemocnici umístěny tisíce zraněných vojáků. Po roce 1968 byla obsazena rudou armádou. Nyní jíž přes dvě dekády chátrá. Město marně hledá její využití. Po odchodu armády v roce 1991 budovu několikrát využily filmové štáby.
Zdravotnická pýcha monarchie v Josefově čeká na využití. Nyní se tam točí filmy

Čtvercové kasárny jsou největším kompaktním městským objektem na území městské památkové rezervace v Josefově. Tento rozsáhlý areál je dlouhodobě nevyužívaný, veřejnosti nepřístupný a nachází se v neutěšeném stavu. Královéhradecký kraj ve spolupráci s městem Jaroměř a dalšími zapojenými subjekty jedná o novém využití tohoto prostoru. Záměr revitalizace má ambice stát se impulsem pro veřejný, společenský i kulturní život.

Původně jezdecké, poté dělostřelecké, a nakonec pěchotní čtvercové kasárny jsou jedním z objektů pevnosti Josefov, jejíž podstatná část byla vybudována v letech 1780–1790. Pevnostní město, které v roce 1793 získalo své jméno na počest císaře Josefa II., je od roku 1948 součástí Jaroměře. Velkým zásahem do života Josefova byl odchod armády v 90. letech 20. století. Mnoho objektů, včetně čtvercových kasáren, zůstává od této doby bez využití.

S využitím tiskové zprávy.