„Celkem 13 školáků se dotazovalo 46 machovských občanů převážně z řad zaměstnanců školy, úřadu, obchodu a důchodců,“ sdělila ředitelka školy Helena Martincová. Děti zajímalo, čím veřejnost topí, který odpad třídí a jaké dopravní prostředky používá k přesunu do zaměstnání. Podle zápisu Lukáše Míky, který vše z podkladů spolužáků zpracoval do tabulky, z první otázky vyplynulo, že 18 ze všech dotázaných Machováků topí dřevem, osm uhlím, čtyři elektřinou a 36 plynem. Co se týče odpadů, tak všichni oslovení třídí doma plasty, papír pak 44 z dotázaných, sklo 45, nebezpečný odpad 40, kovy 33, zbylé léky 15, baterie 25 a organický odpad 27 občanů. „Do zaměstnání dojíždí 25 lidí z 46 autem, tři na motorce, 19 na kole a 17 hromadnou dopravou,“ uvedl ve vyhodnocení Lukáš Mík.


Kompletní zjištěné výsledky budou otištěny v Machovském zpravodaji a měly by veřejnost informovat o stavu povědomí občanů o nutnosti třídit odpad.