Krajští zastupitelé vyslyšeli doporučení radních a bez nějakého dramatu schválili financování projektové dokumentace II. etapy modernizace a dostavby ONN. „Na celý projekt se snažím dívat z nadhledu a hlavně s dlouhodobým výhledem. Ten nám říká, že jediná cesta dobrého hospodáře je demolice a výstavby nového pavilonu E,“ okomentoval nejviditelnější zásah Zdeněk Fink, radní odpovědný za krajské zdravotnictví

„Během minulých čtyř let proběhla první část modernizace náchodské nemocnice a nyní hodláme pokračovat. Druhá etapa je klíčová pro dokončení celého projektu,“ má jasno i hejtman Martin Červíček.

Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci jsou 28 milionů korun bez DPH. „Cena zahrnuje náklady na vypracování studie a dalších stupňů projektové dokumentace pro vlastní výstavbu nového pavilonu E včetně demoličního výměru na stávající pavilon E. Dále cena zahrnuje projektovou dokumentaci rekonstrukce pavilonu D a náklady na autorský dozor v průběhu stavby,“ uvedl náměstek pro oblast investic Pavel Bulíček.

Začíná druhá etapa

První etapa modernizace Oblastní nemocnice Náchod za 1,4 miliardy korun začala v polovině roku 2018 a dokončená byla letos v červenci. Základem modernizace byla výstavba dvou nových nemocničních objektů J a K.

Obsahem druhé etapy modernizace náchodské nemocnice proto bude demolice stávajícího pavilonu E, výstavba nového a následná adaptace stávajícího pavilonu D. Tímto způsobem se celý horní areál přestěhuje do dolního, takže dojde ke sjednocení a propojení všech provozů. „Nemocnice tak bude moci fungovat v jediném kompaktním areálu, čímž bude možné poskytnout pacientům komplexní péči na jednom místě a odpadnou například nákladné logistické problémy s převozem pacientů mezi areály,“ uvedl hejtman Martin Červíček, že díky snížení nákladů na personál a dopravu mezi odděleními by se ročně mohlo ušetřit až 34 milionů korun.

Pavilon E je nejstarší stavbou v nemocnici (dokončen byl v roce 1938) a dnes je už ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. „Po vystěhování stávajících oddělení do nových pavilonů se stane pro medicínské účely takřka nevyužitelný – nemá prostě dostatek vhodných prostor pro potřeby moderního zdravotnictví. Jakákoliv investice do případné rekonstrukce stávajícího pavilonu E je neekonomická,“ vysvětlil radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink, že demolice je nejrozumnějším řešením.

„Předpokládáme, že během následujících patnácti měsíců budeme vytvářet projektovou dokumentaci a hledat dodavatele staveních prací, abychom v roce 2022 začali s dostavbou a rekonstrukcí,“ dodal hejtman, že záměrem kraje je mít hotovo do roku 2024.

Nový pavilon by měl mít až osm pater s maximální užitnou plochou 12 800 m2. Umístění by zde našlo především celé interní oddělení z horního areálu, dialýza, část dětského oddělení, urologie, onkologie, cytostatika. Dále zde nalezne místo technické zázemí, chybějící sklady a šatny, lékárna a archiv.

Do adaptovaného pavilonu D se předpokládá přestěhování převážné části laboratoří, jako je biochemie, mikrobiologie, patologické laboratoře, cytologie a transfuzní stanice s návazností na hematologické laboratoře v pavilonu C.