Zákaz odběru vody z vodních toků, vydaný odborem životního prostředí v Náchodě, se týká všech obyvatel a institucí, kteří používají vodu z potoků, řek, rybníků nebo přehrad a nádrží k zalévání zahrádek, hřišť, trávníků,  k mytí aut a napouštění bazénů.

„Vydané opatření se prozatím netýká zemědělců, kteří používají vodu na závlahu rostlin. Zákaz je zaměřen na všechny zbytné činnosti, které neohrozí podnikání. Podle předpovědi počasí výraznější srážky nebudou, a tak není možné předpovědět ani jak se bude situace dál vyvíjet," upřesnil Ondřej Poul, vedoucí odboru životního prostředí na Městském úřadě v Náchodě.

Nedostatek vody v řekách a potocích je patrný už na pohled. V mnohých tocích zůstávají spíše louže než tekoucí proud. Nedostatek srážek zatím nemá žádný výraznější vliv na čerpání spodních vod, přestože i jejich hladiny kvůli suchu poklesly. Většina lidí, napojených na veřejné vodovody, se proto nemusí obávat o omezení dodávky pitné vody.

„Suché období nás zatím nepostihlo a stav podzemních vod je prozatím dostatečný. My bereme vodu z velkých hloubek pod padesát metrů a tam se to zatím neprojevilo. Mírný pokles hladin ve vrtech je, ale je to zatím nepodstatné," informoval ředitel společnosti Voda Červený Kostelec Antonín Šlechta.

Podle Šlechty je v této oblasti podzemích vod dostatek. „Lidé se nemusí obávat, že by neměli k dispozici pitnou vodu. Zatím jsme ani nepřistoupili k žádným regulačním opatřením a ani jsme o nich neuvažovali. Pokud něco přijde, tak začne hladina spodních vod nejdříve klesat v horských oblastech. Tam je to vždy dříve, než u nás v dolíku. S povrchovou vodou to je horší. Okolo nás teče potůček a tam už téměř žádná voda není," dodal Antonín Šlechta.

Úbytek pitné vody nezaznamenali zatím ani majitelé vrtaných studní.

„Mám vrtanou studnu do hloubky okolo dvaceti metrů a současné suché počasí se na stavu hladiny nijak neprojevuje. Voda se pravidelně odebírá a nestalo se, že by hladina klesla natolik, že by nebylo možné čerpat. Pramen je zřejmě dostatečně silný a stačí odebranou vodu ihned doplnit," svěřil se třeba Jiří Jílek.

Úbytek hladiny ve studni nepozoruje ani Iveta Töthová. Říká, že vodu používají stále stejně a voda ve studni neubývá. Žádné problémy prý neměli ani v loňském roce, kdy byla situace se stavem povrchních vod, zejména na jaře, obdobná.