Jak nám řekla Nina Adlof, tisková mluvčí náchodské radnice, na stejnojmenný projekt byly v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v období 2007 – 2013 spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie – Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR“ získány dotace ve výši 90 procent z uznatelných výdajů. Do tohoto projektu byly zapojeny čtyři obce: Město Náchod, Město Kudowa Zdrój, Město Hronov a Obec Vysoká Srbská.

„Kolo je dnes často používaným dopravním prostředkem. Jeho popularita mezi mladými i staršími stále roste, a s ní rostou i požadavky na budováních nových cyklistických stezek a cyklotras,“ uvádí Jaroslav Rohulán, místostarosta Náchoda. Ten vidí budoucnost cyklistiky především ve městech s kolabující dopravou, přičemž poukazuje na to, že na kole může jezdit dnes již opravdu každý, neboť existují i kola s elektrickým pohonem do kopce.
V turistickém regionu Kladské pomezí měla města a obce při startu investic v roce 1997 výhodu v tom, že obdržela od tehdejšího okresního úřadu koncepci rozvoje cyklistické infrastruktury. Podle ní se řídila výstavba nových úseků komunikací určených pro cyklisty v celém okrese Náchod. Stavby byly postupně umisťovány především do základní sítě cyklotras nadregionálního a regionálního významu.

„Zájem cyklistů o novou síť stezek a cyklotras, které byly u nás na Náchodsku vybudovány, je značný, což dokazuje mimo jiné i prodej cyklomapy „Kladským pomezím na kole i pěšky“, kterou vydala Branka, o.p.s.,“ uvedl Jaroslav Rohulán.