Zástupci školy, firmy i města společně podepsali Deklaraci o partnerské spolupráci. V zájmu zvýšení informovanosti o technických oborech a lepšího propojení vzdělávacího systému s praxí a potřebami trhu práce budou žáci navštěvovat společnost v rámci exkurzí, plánují se soutěže technické tvořivosti, důležitá je také informovanost rodičů o pracovním uplatnění ve vztahu k potřebám trhu práce, šíření dobrého jména základní školy i firmy či organizace různých akcí pro děti. „Jsem velmi rád, že došlo k podpisu tohoto dokumentu. I základní školství lze vhodně propojovat s praxí, pokud k tomu objevíte naslouchající firmu,“ říká náchodský místostarosta Miroslav Brát a dodává, že by se společnost měla podílet i na spolufinancování stavebnětechnických úprav prostor, kde žáci získávají polytechnické dovednosti.